Kas lapsi tohib lasteaias magama või lamama sundida?

Kas lapsi tohib lasteaias magama või lamama sundida?

15. Jan 21:59 Emmede Klubi Emmede Klubi

Paljudes Eesti lasteaedades kehtib jätkuvalt päevakava, mis sisaldab paaritunnist lõunauinakut. Ekspertide hinnangul on aga just see ajale jalgu jäänud tava Eesti laste halva une põhjustaja ning tegelikult üle nelja-aastaseid lapsi seaduse järgi magama sundida ei tohi. 

Nimelt sedastab Sotsiaalministri määrus, mis kehtestab tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses: $ 14 (4) Päevakava kohaselt võimaldatakse ühe kuni kolme aasta vanusele lapsele vähemalt üks kord päevane uneaeg. Vanematele lastele peab olema tagatud päevas vähemalt üks tund puhkeaega valikuvõimalusega une ja muu vaikse tegevuse vahel.

Eesti õiguskantsler on seda küsimust analüüsinud ning leidnud, et muuks vaikseks tegevuseks ei saa pidada voodis ärkvel, aga paigal olema sundimist. Õiguskantsler on öelnud:

Alates neljandast eluaastast peab lapsel olema võimalik valida lasteaias puhkeajal uinaku ja muu vaikse tegevuse vahel. Kui vanem soovib, et tema laps saaks uinaku asemel midagi vaikselt teha (näiteks vaadata raamatut, joonistada), peab lasteaed seda lubama. Niisuguse võimaluse peab lapsele andma ka siis, kui seda on ruumipuuduse tõttu keeruline korraldada. Vaikselt voodis lebamise kohustus ei anna lapsele võimalust valida muud vaikset tegevust. Selline nõue ei arvesta lapse heaoluga. Loomulikult peab laps lõunauinakuks ettenähtud ajal tegutsema vaikselt, nii et ta teisi ei segaks. Ka teistel lastel on õigus puhkeajale.

Samuti on õiguskantsler oma vastuses ühele nõuet rikkunud lasteaiale välja toonud, et lasteaed ei tohi magama sundimist põhjendada sellega, et kõik teised lapsed magavad veel, kui mitte magada soovijaid tekib suurem hulk, leitakse neile selleks võimalus. Ka ühe lapse vajadusega tuleb arvestada.

Antud lasteaed on õiguskantslerile põhjendanud, et kuna laps voodis siiski jääb magama, võib järeldada, et ta siiski vajab päevast und. Lapsevanem on aga selgitanud, et laps võib küll päeval pärast voodis vähkremist uinuda, kuid see rikub tema õhtuse une. Kui vanem soovib, et tema laps saaks uinaku asemel midagi vaikselt teha, ja selgitab seda koostöiselt lasteaiale, siis peab lasteaed seda lubama.

Ka ei ole õige lasta rühma vanematel või hoolekogul hinnata, kas selle rühma või lasteaia lapsed peavad puhkeajal magama või mitte. Seda on õigus otsustada iga lapse kohta eraldi, vanema ja lasteaia koostöös.

Miks on ülearune lõunauni kahjulik?

Uuringud näitavad, et lapsed, kes magavad pika lõunaune, magavad öösel vähem ja nende uni on rohkem häiritud. Pikema päevaune arvelt lühem ööuni pole hea lahendus lapse tervisele. Öö- ja päevauni on erineva funktsiooniga - ööunes avaldub kasvuhormoon. Kui ööuni pole piisav, siis kasvuhormoonide eritumine on häiritud ja sellega häirib kasvamist.

Veel ütlevad uuringud, et alates 3–4aastased ei vaja lõunauinakuid või need on kuni ühe tunni pikkused. 

Samuti võib sunniviisiline pikaajaline voodis lamamine, eriti teatud asendis lamamine, tekitada lastes ärevust ja stressi ning vastumeelsust lasteaias käimise suhtes.

Põhjaliku selgituse, miks liiga pikad lõunauned pärsivad lapse arengut (isegi, kui ta põhimõtteliselt jääb magama), ning arutelu, miks ja kuidas vähemat und lasteaias korraldada, leiad SIIT.

 

Vahetame kogemusi! Milline päevauinaku kord kehtib Sinu lapse lasteaias? Kas sund magada või liiga pikk puhkeaeg on teie peres probleeme põhjustanud?