Milline on 0-1-aastase lapse kõne normaalne areng? Kuidas seda toetada?

Milline on 0-1-aastase lapse kõne normaalne areng? Kuidas seda toetada?

09. May 2023, 12:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Miks on oluline pöörata lapse kõne arengule tähelepanu juba beebieas? Aga muidugi sellepärast, et suulise kõne oskus hakkab arenema beebieas. Hea suulise kõne oskus on eelduseks õigeaegsele ja edukale lugema ja kirjutama õppimisele. Lugemis- ja kirjutamisoskus on aga koolis toimetuleku eelduseks. Seetõttu ongi oluline lapse kõne arengut toetada võimalikult vara.

Rajaleidja logopeedide infomaterjal annabki nõu, milline on beebi jaoks eakohane suhtlusoskus ja kuidas beebit suhtlema õppimisel toetada. 

Milline on beebi eakohane suhtlus?

 • Ühekuuse lapse nutt on jõuline, laps häälitseb palju, reageerib valjule helile, fikseerib korraks pilgu (ema, isa) näole.
 • Kolmekuune laps vastab kõnetamisele häälitsusega, koogab (aa, uu, ee), naeratab, tunneb ära ema hääle.
 • Kuuekuune laps laliseb (ma-ma, la-la), toob mängides kuuldavale erinevaid helisid ja häälikuid, on suhtlemisel emotsionaalne.
 • Üheksakuuse lapse kõnes on mõned tähendusega silbid, ilmuvad ka esimesed tähendusega žestid (noogutab, raputab pead, lehvitab, plaksutab, sirutab midagi soovides selle poole käsi).
 • Aastaseks saades ilmuvad esimesed sõnad, kusjuures laps kasutab esialgu sõna lausete tähenduses (õue! = mina tahan õue).
 • Üheaastane laps mõistab kõnet igapäevaste tegevuste kohta, kuuletub keelule (ei tohi), täidab lihtsamaid korraldus (anna pall!), reageerib oma nimele.

Kuidas beebi suhtlusoskuse arengut toetada?

Lapse suhtlusoskust mõjutab oluliselt turvaline ja emotsionaalne suhe vanematega. Beebi kõne arengut saab toetada, reageerides tema nutule, naeratusele ja teistele suhtluspüüetele hellalt ja hoolivalt ning rääkides temaga palju.

 • Räägi lapsega igapäevaste toimingute (toitmise, vannitamise, mähkimise jms) ajal hellalt ja lihtsalt.
 • Lase lapsel jälgida vanemate argitoimetusi ja räägi, mida teed. Näita ja nimeta asju.
 • Jälgi ja kuula last (näoilme, žestid, häälitused jms) ning vasta talle: hoia silmsidet, naerata, paita, räägi.
 • Mängi lapsega anna-võta mänge, jäljendamismänge (plaksutamine, huultega puristamine), loe lihtsaid liisusalme koos käteliigutustega (patsu-patsu kooki) ja laula lastelaule.
 • Paku lapsele eakohast lisatoitu, sest imemine ja sammhaaval üha tahkema toidu närimine valmistab suulihaseid ette häälikute moodustamiseks.

 

Kui vana oli Sinu laps, kui ta ütles oma esimese sõna, ja mis selleks eriliseks sõnaks oli?