3-6-9-12 reegel – mis see on ja miks seda oma laste kasvatamisel järgida tasub?

3-6-9-12 reegel – mis see on ja miks seda oma laste kasvatamisel järgida tasub?

20. Jun 18:06 Emmede Klubi Emmede Klubi

3-6-9-12 reegel on prantsuse psühhiaatri ja psühhonanalüütiku Serge Tissersoni välja töötatud juhend, et aidata vanematel teha otsuseid ja seada piire oma laste ekraaniajale. 

Lühidalt öeldes on juhend järgmine:

  • Ei ekraanidele enne 3 a
  • Ei isiklikele seadmetele ja mängudele enne 6 a
  • Ei internetis surfamisele enne 9 a 
  • Ei sotsiaalmeediale enne 12 a

Pikemalt võib juhised kokku võtta järgmiselt:

Alla 3 a: lapsel ei tohiks olla mingit isiklikku kokkupuudet arvutite, tahvlite või nutitelefonidega. Nii varane ekraaniaeg segab oluliselt lapse arengut, sest võtab aega ära näost-näkku suhtluselt, mängimiselt, päriselu avastamiselt. Laps alles õpib kõnelema ja kõne arengule aluse panemiseks on vajalik pidev päriselusuhtlus, multikate, videote või mis iganes muu ekraanisisu põhjal laps rääkima ei õpi. Ka televiisor on erkaan.

3-6 a: lapsel ei tohiks olla isiklikku tahvelarvutit, nutitelefoni, mängukonsooli vms. Pere ühiste seadmete, nt televiisori või lauaarvuti piiratud ja vanema poolt juhendatud kasutamine on lubatud, kuid sisu peaks olema eakohane ja ekraanis veedetud aeg minimaalne (nt pere filmiõhtu). Arvutimängudeks on veel vara. Selles vanuses laps vajab väga palju aega tegevusteks, mis soodustavad loovust, kehalist aktiivsust ja sotsiaalset suhtlemist - see on päriselus mängimine! Ekraaniaeg pärsib päriselus mängimist ja igavust, mida lapsel on tarvilik tunda fantaasia ärgitamiseks. 

7-9 a: laps on valmis ise ekraanidega tutvumiseks hariduslikel eesmärkidel. Tõenäoliselt tekivad esimesed haridusalased vajadused arvuti kasutamiseks, näiteks eKooli, Stuudiumi, Nutispordi jms kasutamiseks. Laps võib saada ka oma seadme. Kuid vanemad peaksid kindlasti kehtestama selged piirangud meelelahutuslikule ekraaniajale ning selles vanuses laps ei tohiks veel üksi internetis surfata! On väga oluline, et selles vanuses lapsed osaleksid mitmekesistes tegevustes ja säilitaksid igapäevaselt tasakaalu ekraaniaja ja muude huvide vahel, et mitte sattuda aju dopamiinisüsteemi häirivasse ja lapse arengut takistavasse nutisõltuvusse. 

9-12 a: laps on valmis alustama interneti avastamist, kuid vanemate tiheda järelevalve all ja juhendamise abil. Selles vanuses lastega tuleb pidevalt rääkida ohtudest ja turvalisusest interneti kasutamisel, et edendada vastutustundlikku internetikasutust ja kriitilist mõtlemist veebist leitava info hindamisel. Laps ei ole mingil juhul valmis sotsiaalmeedia kasutamiseks, TikToki, Instagrami, Facebooki jms kontod peaksid olema talle keelatud ja kontode avamine sotsiaalmeedias ei ole ka nende platformide enda poolt alla 13-aastastele lubatud. Laps ei ole veel valmis sotsiaalmeedias olevat väga erinevat infot selle ülerõhutamist algoritmide poolt kriitiliselt hindama, samuti puudub lapsel pidurdusmehhanism oma enda jagatava sisu adekvaatseks läbimõtlemiseks. 

 

 

Kas teie peres 3-6-9-12 reegel kehtib?