Videod ja artiklid, mis õpetavad lapse käitumisprobleeme lahendama

Videod ja artiklid, mis õpetavad lapse käitumisprobleeme lahendama

07. Sep 2016, 11:16 Emmede Klubi Emmede Klubi

Tervise Arengu Instituut alustas sel nädalal oma esimese lapsevanemaks olemise oskuste arendamise kampaaniaga. Kampaanias õpetatakse emasid-isasid tegutsema laste erinevate käitumisprobleemide korral. Ilmuvad videod, artiklid ja kõigil on võimalus küsida ekspertidelt nõu.

Kuigi laste arv Eestis on viimastel aastatel näidanud langustrendi, on abivajavate laste arv kahekordistunud. Käitumisprobleemid, sh tähelepanuprobleemid, hüperaktiivsus ja agressiivne käitumine on laste ja noorte seas üha sagedasemad. Käitumishäired on omakorda teiste probleemide põhjustajaks: mahajäämus koolis, depressiivsus, tubaka, alkoholi ja narkootikumide varane proovimine ja kuritarvitamine ning teised riskikäitumised. Hiljem võivad need edasi viia tõsisemate probleemideni nagu kuritegevus, sõltuvus, koolist väljalangemine ja töötus.

„On teada, et vanemate kasvatuspraktika, seda eriti lapse varases eas, mõjutab lapse tulevikku rohkem kui jõukus, klassikuuluvus, haridus või mis tahes muu sotsiaalne faktor," ütles Tervise Arengu Instituudi vanemahariduse ekspert Ly Kasvandik.

„Seepärast on oluline pakkuda lapsele turvalist keskkonda, kus oleksid samaaegselt olemas kehtivad selged piirid ja reeglid ning teiselt poolt hooliv ja turvaline keskkond. See mõjub abistavalt lapse enesehinnangule ja toetab parimal võimalikul viisil lapse arengut," lisas Kasvandik.

Probleemid kanduvad edasi ühelt põlvkonnalt järgmisele. Need lapsed, kes kasvavad üles peredes, kus vanemad ei oska oma laste kasvamise jaoks luua turvalist ja toetavat keskkonda, jäävad suure tõenäosusega hätta ka oma laste kasvatamisel. See aga on vanemlike oskuste arendamisega muudetav.

Olulisim kampaania osa on veebilehel tarkvanem.ee olev õppevideote sari. Õppevideod on üles ehitatud laste vaatenurgale toetudes. Kümnes umbes kolmeminutilises videos arutlevad lapsed eri teemadel oma pere tegemistest, kuidas nende kodus ühed või teised teemad lahendatud on, mida nad enda ja oma vanemate suhetest arvavad ning kuidas nende meelest vanemad mingites olukordades võiksid käituda. Video lõpukaadrites ilmuvad teema kokkuvõttena nõuanded lapsevanemale. VAATA ÕPPEVIDEOSID SIIN

Tarkvanem.ee-s ilmuvad kampaania ajal ka õpetlikud artiklid ja töötab e-nõuandla, kus Tervise Arengu Instituudi eksperdid vastavad saabunud küsimustele lastekasvatamise teemal. Lisaks leiab tarkvanem.ee lehelt ka info vanemakoolituse programmist „Imelised aastad", mille eesmärk on aidata lapsevanematel paremini toime tulla ja ennetada laste käitumisprobleeme.

(Allikas: Tervise Arengu Instituut)


Kas Sina juba uurisid veebilehte wwww.tarkvanem.ee? Kas leidsid lehekülgelt mõne kasuliku nipi või uut informatsiooni?