Kas Sinu laps on kooliks valmis

Kas Sinu laps on kooliks valmis

20. Feb 2015, 00:09 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kooliküpsus tähendab seda, et laps on arenenud teatud vaimsele, kehalisele ja sotsiaalsele tasemele.

Millised oskused, teadmised ja omadused võiksid lapsel olla enne koolitee alustamist?

 • 10 piires arvutamine
 • Peaks tundma nädalapäevi, kuid ja aastaaegu

 • Peaks oskama oma nime kirjutada

 • Peaks tundma kella

 • Peaks teadma oma nime, aadressi, vanemate nime ja eriala

 •  Peaks oskama väljendada oma soove

 • Oskab jutustada ümber kuuldud lugu või nähtud etendust/multifilmi

 •  Oskab pildi järgi jutustada

 • Suudab ühe asjaga tegeleda umbes veerand tundi

 • Oskab panna ennast ise riidesse, kammida juukseid ja pesta käsi

 • Oskab iseseisvalt kasutada tualetti

 • Oskab ja suudab hoida oma asju korras

 • Teab, mis on võõrad asjad ja kuidas neid hoida

 • On valmis leidma endale uusi sõpru

 • Teab ja täidab antud kohas kehtestatud reegleid

 • Oskab suhelda nii eakaaslastega kui ka täiskasvanutega

 • Oskab valitseda oma liigutusi ja liikumist

 • Mõistab ja täidab täiskasvanu antud korraldusi ja juhiseid

 • On kohanemisvõimeline

 • Vaatlusoskuse olemaslu (oskus kuulata, uurida, koondada tähelepanu ka igavamale tegevusele)

Täpsema ülevaate lapse oskustest, teadmistest ja arengust saab lasteaias rühma õpetajalt ning lastepsühholoogilt, kes koolieelikutega vestleb ja selle põhjal otsused teeb.

 

Emmede Klubi