Kas ja kuidas on lemmikloomad lastele kasulikud?

Kas ja kuidas on lemmikloomad lastele kasulikud?

24. May 2019, 16:38 Emmede Klubi Emmede Klubi

Enamik inimesi usub, et lemmikloomaga kasvamine on lastele igas mõttes kasulik. Kuid mida ütleb teadus?

2017. aastal avaldatud, 22 uuringu tulemustel baseeruva teadusülevaate järgi võime üsna kindlalt öelda, et kasvamine koos lemmiklooma(de)ga on seotud kõrgema enesehinnangu, kognitiivse arengu ja sotsiaalsete oskustega. Küsimus on miks ja kuidas?

Samuti 2017. aastal avaldatud küsitluse tulemused näitasid, et üldjoontes läheb lemmikloomaga kasvavatel lastel elus paremini kui lemmikloomata kasvavatel lastel. Lemmikloomaga peres kasvavad lapsed olid parema tervisega, kuulekamad, füüsiliselt aktiivsemad, vähem tujukad, neil esines vähem käitumisprobleeme ja õpiraskusi. Teisalt näitasid selle küsitluse tulemused, et lemmikloomaga lastel oli suurema tõenäosusega aktiivsus- ja tähelepanuhäire.

Küsitluses osalenute andmeid analüüsides pidid uurijad aga tõdema, et küsitluses osalenud lemmikloomaga pered olid üldjuhul ka paremal järjel, kui lemmikloomata pered. Pärast seda, kui teadlased võtsid analüüsimisel arvesse ka sotsiaalmajanduslikke tegureid, ei jäänud lemmikloomata ja lemmikloomaga kasvavatele lastele mingit vahet. See tähendab, et lemmikloomaga peres kasvavate laste heaolu on küll suurem, kui lemmikloomata peres kasvavatel lastel, kuid selle põhjus pole lemmikloom iseenesest, vaid asjaolu, et lemmikloomi oli rohkem paremal elujärjel peredes. 

Selle uuringu tulemustest hoolimata jäävad aga paljud inimesed oma kogemuse põhjal kindlale seisukohale: lemmikloomaga kasvamine õpetab lapsele heatahtlikkust ja kaastunnet, lemmikloom on lastele ja noortele oluline lohutuse, toe ja rõõmu allikas.

 

Milline on Sinu pere kogemus – kas lemmikloomaga kasvamine mõjub lapsele positiivselt?

krinev krinev 25. May 2019, 12:20

Mina olen ka seda meelt, et loomaga koos kasvamine õpetab teisega arvestamist ning ühtlasi tagab korraliku mikrofloora ja sellega siis parema tervise 😀