Eesti lapsed on koolitöös maailma parimad, liikumisharjumuse poolest aga halvimad

Eesti lapsed on koolitöös maailma parimad, liikumisharjumuse poolest aga halvimad

08. Dec 2016, 14:56 Emmede Klubi Emmede Klubi

Sel nädalal avaldati kahe uuringu tulemused. Viimase PISA testi järgi on Eesti lapsed loodusteaduste tundmise poolest Euroopas parimad, maailmas kolmandad. Ülmaailmses laste liikumisharjumuste uuringus Global Matrix 2.0 hinnati Eesti laste aktiivsus halvima võimaliku hindega - F ehk puudulik.

2015. aasta PISA testi tulemustest nähtub, et Eesti põhiharidus püsib endiselt maailma absoluutses tipus, vahendab Postimees. Eesti 15-aastaste noorte loodusteaduste ehk bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia teadmised ning oskused on maailmas tipptasemel, olles Euroopas esimesel kohal ning maailmas kolmandal kohal. Ka teistes ainetes oleme esirinnas. Lisaks on Eestis Euroopa riikidest kõige vähem madalate oskustega õpilasi – üle kahe korra vähem teiste riikide keskmisest.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps nentis, et Eesti on suureks eeskujuks ning meie haridust tuuakse esile ka rahvusvaheliselt. Repsi hinnangul toetab Eesti haridustaset üleüldine hariduse väärtustamine ühiskonnas, haridus on alates perekonna tasandist seotud prioriteediks.

Laste liikumisharjumuste uuringus Global Matrix 2.0 osales 38 riiki, vahendab Postimees. Laste liikumist hinnati skaalal A (suurepärane) kuni F (puudulik). Lapsed peaksid liikuma iga päev mõõduka kuni tugeva intensiivsusega vähemalt 60 minutit. Eesti lastest teeb seda vähem kui viiendik, mistõttu hinnati meid F-iga.

Tartu Ülikooli treeninguteaduse professori Jaak Jürimäe sõnul on põhjuseid mitu. Õues mängimise komme pole enam laste seas endisel tasemel levinud. Tüüpiliseks treeningkoormuseks on saanud tund aega kaks korda nädalas, mida on kehale vähe. Lapsevanemad on muutunud ülehoolitsevaks - võsukesed sõidutatakse otse kooliukse ette. Aktiivsele eluviisile pakuvad konkurentsi passiivset eluviisi soosivad nutiseadmed.

Laste kehalise aktiivsusega paistavad riikidest positiivselt silma Holland ja Taani (kus on tugev rattasõidukultuur), Eestiga sarnase taustaga riikidest Sloveenia.

 

Mõnel emal on kombeks öelda, et lapsele ei sobi sport - tema hobideks on lugemine, kirjutamine või kunst. Meenutame kõigile lapsevanematele, et mitte keegi meist ei koosne ainult vaimust või ainult kehast. On iseenda või oma lapse suhtes ebaõiglane toetada ja arendada vaid ühte neist.