Alampalk tõuseb kõvasti, paraku koos sellega mitmel pool ka lasteaiatasu

Alampalk tõuseb kõvasti, paraku koos sellega mitmel pool ka lasteaiatasu

09. Dec 2021, 13:16 Emmede Klubi Emmede Klubi

Valitsus kinnitas tänasel istungil 2022. aasta miinimumpalgaks ehk töötasu alammääraks 654 eurot kuus ja 3,86 eurot tunnis. 

„Alampalga tõus 70 euro võrra on viimase kümne aasta suurim ning oleme lähedal eesmärgile, et alampalk moodustaks vähemalt 40% keskmisest palgast," ütleb tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Kui paljusid inimesi tõus puudutab? Maksu- ja tolliameti andmetel on Eestis u 16 900 täisajaga töötajat, kes teenivad töötasu alammäära 584 eurot – nad moodustavad 3,4% kõigist töötajatest. Vahemikus 585 kuni 653 eurot kuus sai palka keskmiselt 22 400 töötajat, mis moodustab 4,5% kõigist täistööajaga töötajatest. Seega kokku puudutab tõus umbes 8% tööinimestest.

Tõusevad ka alampalgaga seotud hüvitised - näiteks minimaalne vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu. 

Rahas kaotavad aga kõik need, kelle palk ei tõuse, kuid seoses lasteaiatasu tõusuga kulud kasvavad. See on iga-aastane probleem kõigis nendes omavalitsustes, kus lasteaiatasu on seotud alampalgaga. Kas Sinu kodukohas on lasteaiatasu seotud alampalgaga ja seega tõuseb koos alampalgaga, tuleb uurida kohalikust omavalitsusest!