AAP: laksu andmine toob kaasa rohkem kahju kui kasu

AAP: laksu andmine toob kaasa rohkem kahju kui kasu

14. Nov 2018, 12:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kui Eestis teatakse juba mõnda aega, et head lapsed kasvavad vitsata, sest arm aitab enam kui hirm, siis USA-s seda alles õpitakse. 


Ameerika lastearstide ühing (AAP) uuendas oma seisukohta karistamise osas. Ühing ütleb nüüd, et igasugune vägivald, nii füüsiline (sh laksu andmine) kui ka verbaalne (sh karjumine, häbistamine), toob lastele kaasa rohkem kahju kui kasu.

Selle kuu alguses tehtud avalduses hoiatab AAP, et igasugune kehaline karistamine, laste peale karjumine või nende häbistamine on lühiajaliselt väheefektiivne ja pikaajaliselt üldse mitte efektiivne kasvatusmeetod. Samal ajal suurendab vägivaldne karistamine aga laste käitumisprobleeme, psühholoogilisi ja emotsionaalseid probleeme ning vähendab vaimset võimekust. Lihtsalt öeldes - lapse aju ei kasva ja arene vägivaldses kontekstis hästi, sest vägivallast tulenev stress justkui halvab aju.

Kokkuvõttes soovitab AAP kehalist karistamist ja verbaalset vägivalda täielikult vältida.

Kuid mida vastata nendele vanema generatsiooni inimestele, kes kipuvad kommenteerima: "Meie saime ka lapsepõlves laksu ja meist kasvasid täiesti normaalsed inimesed?"

Dr Jennifer Shu soovitab võtta võrdluseks turvavarustuse - vanasti ei olnudki turvatoole, kõik lapsed sõitsid autos lahtiselt. Need, kes ellu jäid, võivad täna öelda - näe, meist kasvasid täiesti terved inimesed, polegi turvavarustust vaja. See ei tähenda, et me peaksime täna, paremate teadmiste ja võimaluste olemasolu juures ikkagi ilma turvavarustuseta reisima. Need, kes turvavarustuse puudumise tõttu ellu ei jäänud, täna ei räägi. 

Sama kehtib ka laste vägivaldse karistamisega. Laksu saanud põlvkond võis küll ellu jääda ja üles kasvada, kuid me ei tea, kui palju tugevam oleks selle põlvkonna füüsiline, vaimne ja emotsionaalne tervis ning kognitiivsed võimed, kui nad oleksid saanud võimaluse kasvada vägivallata.

Hetkel on mitmes USA osariigis lubatud isegi koolis lapsi füüsiliselt karistada. Loodetakse, et lastearstide ühingu uus kindlasõnaline seisukoht toob kaasa ka seadusmuudatusi.

Eestis on laste füüsilise või vaimse vägivallaga väärkohtlemine Lastekaitseseaduse § 24 kohaselt keelatud keelatud juba aastast 2016. St laste löömine, tutistamine, vitsaga ähvardamine jms on keelatud ka neile täiskasvanutel, kes isiklikult sellesse iganenud kasvatusmeetodisse jätkuvalt usuvad. Kui õiguskaitseasutustele laekub informatsioon selle kohta, et last on kehaliselt väärkoheldud, alustatakse asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust.

 

Milliseid distsiplineerimisvõtteid kasutad Sina vägivalla asemel?