Valitsuse eelnõu toob lapseootel emadele ja lasterikastele peredele positiivseid maksumuudatusi

Valitsuse eelnõu toob lapseootel emadele ja lasterikastele peredele positiivseid maksumuudatusi

08. Nov 2019, 17:08 Emmede Klubi Emmede Klubi

Neljapäevasel Vabariigi Valitsuse istungil otsustati saata Riigikogule tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis toob kaasa mitmeid positiivseid muudatusi lapseootel emadele ning lasterikastele peredele.

„Mul on hea meel, et maksustamine muutub meie riigis laste- ja peresõbralikumaks. Majanduslik kindlustunne on väga oluline perede jaoks, kus juba kasvavad lapsed ja neile, kes alles mõtlevad perelisale. Maksukeskkond peab toetama laste kasvatamist ja lasterikkust, sest see aitab kaasa meie rahva kasvule,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman.

Muudatuse kohaselt kasvab maksuvaba tulu lapse eest alates kolmandast lapsest 100 euro võrra kuus. Edaspidi saab vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik, kes peab ülal kahte või enamat alaealist last, maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tuluna 3048 eurot kuni 17-aastase lapse kohta alates kolmandast lapsest. Teise lapse eest saab endiselt maha arvata 1848 eurot. Muudatuse eesmärk on toetada lasterikkaid peresid. Eestis on kokku üle 20 000 pere, kus kasvab vähemalt kolm lapsetoetust saavat last, mis teeb kokku pea 70 000 last, kelle pere võib lisanduvast maksuvabast tulust kasu saada.

Eelnõu lahendab ka meedias kajastust saanud aasta lõpus sünnitajate maksustamise probleemi. Viimases kvartalis sünnitajatel tekib edaspidi võimalus osa sünnitushüvitise maksustamist tuludeklaratsiooni abil järgnevasse aastasse üle kanda. „Rahandusministeeriumi poolt ettevalmistatud tulumaksuseaduse muudatus lahendab aasta lõpukuudel sünnitushüvitist saavate naiste ebavõrdse olukorra ja seda ka tagasiulatuvalt ehk juba 2018. aastal sünnitanute jaoks,“ rääkis Solman.

Lastega peresid puudutab veel ka maksumuudatus, millega lisati tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste nimekirja lasterikka pere elamistingimuste parendamiseks mõeldud kodutoetus, mis aitab katta eluaseme soetamise või selle renoveerimise kulusid. Samuti puudutavad muudatused enam kui tuhandet üksikvanemat, kes saavad täiendavat maksuvaba tulu lapse eest kasutada edaspidi täies ulatuses ka siis, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral.

 

Kas need muudatused puudutavad Sinu peret?