Mis on dekreet, mis sünnitushüvitis? Kuidas seda arvutada, kuidas taotleda?

Mis on dekreet, mis sünnitushüvitis? Kuidas seda arvutada, kuidas taotleda?

18. Jul 2016, 14:54 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eesti riigis ootavad rasedat naist ja tema perekonda ees arvukad rahalised toetused: sünnitushüvitis, vanemahüvitis, lapsetoetus, lapsehooldustasu, riiklik sünnitoetus, kohaliku omavalitsuse sünnitoetus, isapalk, vanemapension ja muudki.

Sel nädalal selgitab Emmede Klubi mis on mis, õpetab toetuste suurust arvutama ja toetuseid taotlema.

Sünnitushüvitis

Mis? 30-70 päeva (millal täpselt, võid ise valida) enne lapse sünnitähtaega jääb töötav naine 140 päevaks rasedus- ja sünnituspuhkusele, mida nimetatakse ka sünnitusleheks või rahvasuus dekreediks. "Dekreeti" saab jääda ainult senini tööl käinud või muul moel sotsiaalmaksu tasumise tõttu ravikindlustatud ema. Nende 140 päeva eest maksab naisele sünnitushüvitist haigekassa.

Kui palju? Hüvitise suurus on naise poolt eelmisel kalendriaastal teenitud sotsiaalmaksustatud tulu keskmine. Hüvitise arvutamiseks logi sisse maksu- ja tolliametisse ning vaata järgi, kui suur on sinu eelmise aasta eest arvestatud sotsiaalmaks. Jaga see summa 0,33-ga. Saadud summa jaga omakorda aasta päevade arvu, 365-ga. Nüüd saadud summa korruta 140 sünnituslehe päevaga. Seekord saadud summa ongi sinu sünnitushüvitis, kuid ära unusta, et enne sinuni jõudmist peetakse sellest kinni ka tulumaks (20%).

Raha laekub sinu arvele kuu aja jooksul alates taotluse esitamisest, aga enamasti juba lähipäevil.

Need naised, kes teenisid alla miinimumpalga, saavad hüvitist Eestis kehtiva miinimumpalga alusel - mitte vähem!

Kui naine otsustab jääda dekreeti hiljem, kui 30 päeva enne sünnituse tähtaega, siis vähendatakse tema hüvitist. Dekreedi ajal ei tohi naine teenida palka ega muud tasu, tegeleda töökohustuste ega ettevõtlusega. See on sellepärast, et dekreediraha eesmärk on võimaldada naisele töölt vaba aega enda ja oma lapse tervise eest hoolitsemiseks. Kui naine seda aega endale ja lapsele ei pühenda, ei ole alust ka hüvitist maksta. Samuti ei maksta seetõttu hüvitist neile naistele, kes pole enne lapsega koju jäämist tööl käinudki. 

Muidugi ei kehti 30 päeva nõudmine siis, kui laps sünnib enneaegsena juba enne sünnituslehele jäämist. Sel juhul algab sünnituslehe 140 päeva lugemine lapse sünni päevast.

Kuidas taotleda? Ämmaemand väljastab sulle tõendi, kus on kirjas sünnituse eeldatav tähtaeg. Selle tõendiga tuleb lihtsalt minna oma tööandja juurde. Tänapäeval on tihti nii, et ämmaemand toimetab tõendi tööandjani koguni digitaalselt - siis on sinul eriti lihtne. Paberid edastab Haigekassale tööandja ise.

 

Kas tekkis küsimusi? Kui tekkis, siis küsi julgelt selle artikli all. Homme räägime aga juba vanemahüvitisest!

Tere! Lisame selle artiklile, aitäh 😀 Tulumaksu tuleb maksta absoluutselt igasuguse teenitava tulu pealt.

18. Jul 2016, 17:19

Järjekordne artikkel, kus ei ole sõnagi sellest, et maha läheb ka tulumaks! Olin mina lollike ja on ka teisi, kes selle valemi põhjal arvutab, aga kontole laekub sootuks teine summa. Emapalga arvutamises on kenasti kirjas, et maha võetakse ka tulumaks, aga dekreedirahade arvutamises mitte. Kõik pole nii taibukad, et selle peale tulla 😀