Lapseea haigused võivad tõsta vaimsete probleemide riski

Lapseea haigused võivad tõsta vaimsete probleemide riski

11. Dec 2018, 10:06 Emmede Klubi Emmede Klubi

Aarhusi ülikool annab portaali ScienceDaily kaudu teada, et erinevad infektsioonid, millega varases lapseeas kokku puudutakse, võivad olla seotud nooruki- ning täiskasvanueas avalduvate vaimse tervise probleemidega.

Uuringus jälgiti Taanis vahemikul 1995 kuni 2012 sündinud lapsi. Vaadeldi seda, milliseid infektsioone on nad sünnist alates põdenud, millist ravi saanud ning kui kõrge on nende psühhiaatriliste probleemide risk.

"Vaimse tervise probleemidega on seotud nii haiglas viibimised kui ka kergemad haigused, millega on tegelenud patsientide enda arstid," sõnas Ole Köhler-Forsberg Aarhuse ülikoolist, kes on üks uurimuse läbiviijatest.

Uurimusest tuli välja, et lastel, kes mingi infektsiooni tõttu vajasid haiglaravi, oli 84% suurem risk kannatada tulevikus vaimse tervise probleemide käes ja 42% neist vajasid tulevikus psühhiaatrilisi ravimeid. Vaimse tervise probleemide hulka kuulusid nii psühhootilised häired, obsessiiv-kompulsiivne käitumine, tikid, isiksusehäired, autism kui ka ATH.

"Need teadmised annavad meile aimu, et keha ja vaim on omavahel tihedalt seotud ning et ka immuunsüsteemil on roll vaimse tervise probleemide ennetamisel,” sõnas Köhler-Forsberg.

Uurimus on üks osa Taanis läbi viidavast iPSYCH projektist.