Koroona-aastal sündis kodudes palju enam lapsi kui tavaliselt

Koroona-aastal sündis kodudes palju enam lapsi kui tavaliselt

12. Jul 2021, 17:25 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eelmisel aastal sündis Eesti haiglates 12 932 last, kodudes 124 last ja teel haiglasse 16 last. 

Kodus sündinud 124 lapsest 92 lapse puhul kasutati kodusünnituse teenust. Seda on 51 võrra rohkem kui aasta varem – kodusünnituse teenust kasutati aastal 2020 rohkem kui varasematel aastatel. Kodusünnituse teenust osutab Eestis kolm tervishoiuasutust.

Loomulikul teel sünnitas 9583 naist. Vaakum- ja tangsünnitusi oli 683 ning keisrilõikeid tehti 2583 sünnitajale. Keisrilõigete osakaal oli 20,1%. Surnult sündis 30 last, mis moodustas 0,2% kõikidest sündidest.

Peresünnituste arv langes varasema aastaga võrreldes. Aasta varem moodustasid peresünnitused kõikidest sünnitustes 84,2%, aastal 2020 aga 65,2%. Peresünnituste osakaal langes riigis kehtestatud Covid-19 pandeemia eriolukorra tõttu.

2020. aastal sündis Eestis kokku 13 073 last, mis on varasema aastaga võrreldes 880 lapse võrra vähem. 12 628 juhul sündis üks laps, kaksikuid sündis 218 ning kolmikuid 3 korral. 

Poisse sündis mõnevõrra rohkem kui tüdrukuid (vastavalt 51,1% ja 48,9%). Sündinud laste keskmine sünnikaal oli 3520 g ja keskmine sünnipikkus 51 cm. Enneaegseid (raseduskestusega <37 täisrasedusnädalat) lapsi sündis 774, mis sarnaselt varasema aastaga moodustas kõikidest sündidest 5,9%.

(Allikas: Tervise Arengu Instituut)