Eesti teismeliste rasedused on tänu seksuaalharidusele märkimisväärselt vähenenud

Eesti teismeliste rasedused on tänu seksuaalharidusele märkimisväärselt vähenenud

20. Nov 2015, 12:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Tartu ülikooli juures kaitstud doktoritöös leiti, et Eesti teismeliste raseduste ennetamisel on koolis pakutaval seksuaalharidusel suur roll. Kuna seksuaalhariduse tase on paranenud, on vähenenud ka teismeliste rasedused. Samuti leiti doktoritöös, et nii tüdrukute kui ka poiste puhul on tugev seos suitsetamise ja purju joomise ning varase seksuaalelu alustamise vahel.

Eestis viidi 1996. aastal kõigi kooliastmete õppekavasse kohustuslik inimeseõpetus, mille kaudu jõudis seksuaalharidus enamikuni õpilastest. Paralleelselt loodi noorte nõustamiskeskuste võrgustik, mis pakub tasuta seksuaaltervisealast teavet ja nõustamist.

Kas ja millist mõju on need sammud avaldanud Eesti noorte seksuaaltervise näitajatele, uuris Tartu ülikoolis doktoritöö kaitsnud Kai Part.

Teismeliste ehk 15–19-aastaste raseduste võrdlev uuring Euroopa Liidus näitas, et Eestis on olnud üks kiireimaid teismeliste raseduste langusi 2001–2010. Teismeliste raseduste esinemise märgatav kõikumine riigiti on seletatav noorte seksuaaltervise teenuste, soodsate rasestumisvastaste vahendite ja seadusega tagatud turvalise abordi kättesaadavusega.

„Kahe küsitlusuuringu tulemused näitasid, et seksuaalhariduse saamine koolis oli 4,6 korda sagedamini seotud heade seksuaaltervisealaste teadmistega neidude ja noormeeste hulgas ning 2,7 korda sagedamini tõhusate rasestumisvastaste meetodite kasutamisega noorte naiste hulgas,“ kirjeldas Tartu ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia assistent Kai Part.

Noortel naistel ilmnes seos tõhusate rasestumisvastaste vahendite kasutamise ja noorte nõustamiskeskuste külastamise vahel ning kõrge rahulolu nende teenustega. Siiski on ebatõhusate rasestumisvastaste meetodite kasutamine noorte, eriti mitte-eesti emakeelega naiste hulgas levinud – see näitab, et märkimisväärne osa naistest on ohustatud plaanimatust rasedusest.

Mõlemast soost teismelistel leiti tugev seos suitsetamise ja purju joomise ning varase seksuaalelu alustamise vahel. „Siit peegeldub, et varane seksuaalelu alustamine moodustab osa üldisest riskikäitumisest,“ ütles Part, lisades, et neidudel ilmnes veel seos traditsiooniliste sooga seotud hoiakutega, mis tõendab nende rolli seksuaalsusega seotud otsuste tegemise protsessis.

„Seega on tõenäoline, et kooli seksuaalharidusel koos noorte nõustamiskeskustega on märkimisväärne roll teismeliste raseduste ennetamisel Eestis,“ tõdes Kai Part.

Kai Part kaitses Tartu ülikoolis doktoritöö „Eesti noorte seksuaaltervis sotsiaalses kontekstis: kooli seksuaalhariduse ja noorte nõustamiskeskuste roll“ 12. novembril 2015.

 

Kas oled rahul seksuaalharidusega, mida ise koolis said? Milline võiks olla seksuaalharidus Sinu lastele, millega oleksid rahul?