Eesti statistika: sündide arv kasvab, abortide arv kahaneb, enamik lapsi sünnib loomulikul teel

Eesti statistika: sündide arv kasvab, abortide arv kahaneb, enamik lapsi sünnib loomulikul teel

19. Jun 2019, 14:32 Emmede Klubi Emmede Klubi

Tervise Arengu Instituudi raseduse infosüsteemi meditsiinilise sünniregistri andmetel sündis Eestis 2018. aastal kokku 14 281 last, mis on varasemast 606 võrra enam. Samal ajal vähenes naise soovil tehtud abortide arv.

Kokku sünnitas 14 043 naist: 13 807 juhul sündis üks laps, kaksikuid sündis 234 ning kolmikuid 2 korral.

Loomulikul teel sünnitas 10 681 naist. Vaakum- ja tangsünnitusi oli 682 ning keisrilõikeid tehti 2680 sünnitajale. Loomulike sünnituste ja keisrilõigete vahekord on püsinud aastaid sarnane. Surnult sündis 46 last, mis moodustas 0,3% kõikidest sündidest ning on püsinud samal tasemel viimasel paaril aastal.

Valdav enamik lapsi sünnib Apgari hindega 8-10. Vaid 411 last said veel viiendal minutil sellest madalama Apgari hinde. 

Esmassünnitaja keskmine vanus oli 28,4 ja korduvsünnitaja keskmine vanus 32,5 aastat.

30,7% lastest sünnib Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmajas. 23,1% lastest sünnib Pelgulinna sünnitusmajas. 18,9% lastest sünnib TÜ Kliinikumis. Kõigis teistes sünnitusmajades sünnib protsentuaalselt vähe lapsi. Kodusünnituse teenust kasutasid 65 naist. Sünnitusi, mis toimusid planeerimatult väljaspool haiglat, oli 62.

Õigeaegselt sündinud laste keskmine sünnikaal oli mullu 3 606,1 grammi. Enneaegsena sündis mullu 855 last, kelle keskmine sünnikaal oli 2318,8 grammi.

Kõikidest mullu sündinud lastest 14 202 puhul oli ema elukohariigiks Eesti, 79 puhul oli ema elukoht väljaspool Eestit. Naise omal soovil raseduse katkestamiste arv vähenes 201 võrra langedes 3620-le. Meditsiinilisel näidustusel katkestati 201 rasedust.

Aastatega on vähenenud nende naiste arv, kes raseduse ajal suitsetavad. Mullu tunnistas seda 750 naist. 340 naist suitsetas raseduse alguses, kuid lõpetas esimesel trimestril. 

Enamik sünnitajaid on vabaabielus või abielus. Vallalise, lahutatu või lesena sünnitas mullu 340 naist. 

Aastatega on tõusnud sünnitajate haridustase. Kui 2000. aastal oli enamikel sünnitajatel kesk- või keskeriharidus, siis aasta-aastalt on kasvanud kõrgharidusega sünnitajate osakaal ning praeguseks on kõrgharitud ligi pooled sünnitajaist. 

Sündide ning raseduse katkemiste ja katkestamiste statistika on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Millisel viisil sündis Sinu laps?