Antidepressandid: kas raseduse ajal ohutud?

Antidepressandid: kas raseduse ajal ohutud?

30. Sep 2015, 07:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kui sina oled üks neist miljonitest naistest, kes depressioonivastaseid ravimeid manustab, võid muretseda selle pärast, kas saad ravimitest loobumata rasestuda või pead raseduse ajaks ravikuuri katki jätma.

Varasemate uuringute käigus pole antidepressantide mõju lootele suudetud üheselt kindlaks teha, kuid kaks hiljuti läbi viidud teaduslikku uuringut tõestasid, et antidepressantide manustamisel raseduse ajal puudub pikaajaline mõju lastele. Kolmandas uuringus leiti seevastu, et naiste oht sünnitusjärgseteks verejooksudeks suurenes antidepressantide manustamise järel.

Antidepressantidega emaüsas kokku puutunud lastel probleeme ei ilmnenud

Norra teadlased jälgisid 51 404 kolmeaastase lapse motoorset arengut. Emad täitsid ankeedid, milles vastasid küsimustele lühendi SSRI (selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite) all tuntud antidepressantide rasedusaegse kasutamise ja oma lapse motoorsete oskuste kohta. "Leidsime küll õrna seose pikemaajalise SSRI'de rasedusaegse tarbimise ja laste aeglasema motoorse arengu vahel," ütles teadustööd juhtinud dr. Marte Handal veebikeskkonnale Fit Pregnancy antud intervjuus. "Siiski oli lapsi, kelle areng tugevalt peetunud oli, äärmiselt vähe."

Kuna seos pisut aeglasema motoorse arengu ja antidepressantide vahel oli pea olematu, kaaluvad kasutegurid ema tervisele üles võimalikud last mõjutada võivad riskid. "Nende tulemuste valguses ei tohiks meedikud kõhelda vajadusel rasedatele naistele antidepressante välja kirjutamast või ravikuuri ka raseduse ajal jätkamast," ütles ta. "Tegelik oht motoorse arengu peetumiseks on nii madal, et see ei tohiks rasedaid naisi takistada SSRI'de kasutamist jätkamast."

Teine uuring analüüsis 49 000 Taani ema, et näha, kas sünnieelne kokkupuude antidepressantidega oli kuidagimoodi mõjutanud nende seitsmeaastaste laste käitumist. "Avastasime, et raseduse ajal antidepressante tarvitanud naiste kooliealistel lastel ei ilmnenud suuremat tõenäosust käitumishäirete esinemiseks, mis on väga julgustav," selgitas uurimustöö juhtivautor, Austraalia Adelaide'i ülikooli professor dr. Luke Grzeskowiak. Vastupidi - leiti, et ravimata jäänud rasedusaegne depressioonil oli suurem mõju laste käitumisprobleemidele.

Suurenenud ohud ema enda jaoks

Kolmandas uuringus leiti seevastu raseduse hilisemas etapis manustatud antidepressantide põhjustatud negatiivne mõju: suurem oht sünnitusjärgseteks verejooksudeks. Ka selle uuringu juhtivautoriks oli Grzeskowiak ning teadustöö käigus leiti, et suurte verejooksude oht kasvas antidepressantide manustamisel üheteistkümnelt protsendilt kuueteistkümneni. Lisaks pea kahekordistus (viielt protsendilt üheksale) tõenäosus, et verejooks kujuneb väga tõsiseks. Küll aga uuriti vaid raseduse hilises staadiumis manustatud antidepressantide mõju sünnitanud naise tervisele ning Grzeskowiaki sõnul viitavad varasemad uuringud sellele, et kuu aega enne beebi sündi katkestatud ravimikuurid veritsuste riski ei suurendanud.

Ka neid tulemusi arvesse võttes ei soovita Grzeskowiak ilmtingimata ravimikuuride katkestamist, eriti ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. "Kuigi naised ja nende arstid peaksid olema teadlikud antidepressantide potentsiaalsetest riskidest sünnitusjärgseid veritsusi arvesse võttes, soovitame me siiski ravimikuuride katkestamisse ettevaatlikult suhtuda. Sünnituse eel katkestatud antidepressandikuur võib emotsionaalselt keeruka ja üliolulise sünnitusjärgse perioodi ajal naise seisundit halvendada," hoiatab ta. "Kõige lihtsam viis veritsuse riski kontrolli all hoida, on laps ilmale tuua sobivas haiglas, kus arstiabi vajadusel kättesaadav on."

Sinu jaoks sobiva raviplaani koostamine

Kui manustad parasjagu antidepressante, konsulteeri oma arstiga, et otsustada, kas peaksid ravikuuri raseduse ajal jätkama. "Soovitaksin naistel SSRI'de manustamist raseduse ajal jätkata, kui nende arstid usuvad, et säärane meetod on naiste depressiooni raviks vajalik," ütleb Handal. Kuigi uute uuringute tulemused toetavad raseduseelse raviplaaniga jätkamist, rõhutab Grzeskowiak, et iga patsiendi ravi peaks olema individuaalne ja vastavalt tema enda seisundile ja vajadustele kujundatud. "Sõnum, mille tahame kõigile rasedatele naistele edastada on, et kindlasti tuleks oma vaimsest tervisest arstiga avatult rääkida," ütleb Grzeskowiak. "Väga oluline on, et iga naise juhtumit käsitletakse eraldiseisvalt, mistõttu on üldisi soovitusi keeruline anda," selgitas ta.

Tulevaste emade puhul ei ole ebatavaline, et omaenda vajadused ning tervislik seisund seatakse lapse heaolu kõrval teisejärguliseks. Seega on uue teadustöö positiivsed tulemused heaks uudiseks neile, kes antidepressantidest oma probleemidele leevendust leiavad. Lisaks ei tohi unustada, et iseenda ja oma vaimse tervise eest hoolitsemine on ka lapse jaoks eluliselt oluline. "Depressioonil võivad raseda naise enda jaoks olla väga rasked tagajärjed ning seetõttu on väga oluline, et vajadusel saab tulevane ema ka meditsiinilist abi," rõhutas Handal.


Emmede Klubi