Sõprused on lapse arengule olulised. Kuidas aidata lapsel sõpru leida?

Sõprused on lapse arengule olulised. Kuidas aidata lapsel sõpru leida?

17. Feb 2023, 15:08 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kuna vanemate roll laste arengus on lihtsalt niivõrd suur, siis räägitakse vähem teistest inimestest lapse elus, kes tegelikult samuti arengut oluliselt mõjutavad - sõbrad. Juba eelkoolieas on sõprusel lapse vaimsele ja füüsilisele tervisele märkimisväärne mõju, koolieast rääkimata. 

Alla seitsmeaastase lapse üks arenguülesandeid ongi sõprade leidmine. Selles eas lapsed vajavad sõpru, et õppida ja harjutada sotsiaalseid, kognitiivseid, emotsionaalseid ja suhtlusoskuseid. Läbi sõpruste õpivad koolieelikud teiste vaatenurkade mõistmist, jagamist, dialoogi pidamist, eakohase käitumise reegleid, konflikti lahendamist, kompromissile jõudmist, vabandamist, eneseregulatsiooni, lahkust ja abivalmidust jms. Selle kõige õppimine varastes sõprustes annab hea eelduse kõrgeks emotsionaalseks intelligentsuseks hilisemas eas. 

Sõprus pakub lapsele ka kõiki neid samu kasusid, mida täiskasvanutele - kuuluvus- ja turvatunnet, stressileevendust. Kui lapsel on sõpru, parandab see temagi elukvaliteeti ja aitab kaasa elumuutustega toimetulekul.

Lastel, kellel on sõpru, on kõrgem enesehinnang ja keskendumisvõime, mis tähendab, et nad tulevad ka koolitöös paremini toime. 

Kuidas oma last sõpruste loomisel aidata?

Anna eeskuju - näita lapsele läbi omaemda elu, millised on tõelised sõprused. Rõõmude ja murede jagamine, teineteise toetamine. Ära kunagi klatši lapse kuuldes. 

Suhtle lapsega nagu sõbraga - räägi oma lapsega nii, nagu sõpradega ikka räägitakse. Arutage teineteise elu ja maailma asjade üle, rääkige emotsioonidest, mängige koos, tehke nalja, leidke konfliktidele kompromisslahendusi, vabandage teiseteise ees eksimuse korral jms. Laps õpib selliseid vestlusi pidama ka eakaaslastega.

Toeta olemasolevaid sõpruseid - kui lapsel klapib kellegagi, siis toeta loomulikku klappi. Näiteks võid aidata lapsel sõprust hoida juhul, kui tema sõber käib teises koolis, elab teises linnas, on pärit teistsugusest perest kui sa ise eelistaksid, kui laps on ise küllakutsete või kokkulepete sõlmimisel esialgu arg jms.

Austa lapse iseloomu - ära võrdle lapse iseloomu, oskuseid või sõpruseid iseenda, vendade-õdede või teiste lastega. Mõned lapsed on väga seltskondlikud ja neil on palju sõpru, teistel on vaid üks-kaks lähedast sõpra. Toeta last tema enda iseloomu arvesse võttes, mitte tema iseloomu talle ette heites või muuta püüdes.

Ole kuulaja rollis - esimesed sõprused on rasked, sest lapsed alles õpivad teineteise vaatenurga nägemist ja teineteisega arvestamist, mis tekitab ka tülisid. Ära mikromanageeri või lahenda lapse eest - kuula ja toeta oma last, kuid lase tal oma olukordi ise lahendada. Meenuta, et lapse jaoks on sõprused vajalikud just nimelt sotsiaalsete oskuste õppimiseks. Kui lahendad tülid ära lapse eest, siis on tal vähem võimalusi õppida seda ise tegema.