Naisteka lugejate küsimustele vastas logopeed Liina Velner. Vastused küsimustele on teoreetilise iseloomuga. Täpse hinnangu iga kliendi kõne- ja suhtlemise kvaliteedi kohta saab anda siiski last ja tema vanemat ja lapse-täiskasvanu omavahelist suhtlemist nähes ja kuuldes.