Kõige rohkem uputakse tagaaia tiikidesse, jõgedesse ja järvedesse

Kõige rohkem uputakse tagaaia tiikidesse, jõgedesse ja järvedesse

18. Jun 2013, 11:55 Emmede Klubi Emmede Klubi

2013. Aasta ujumise hooaeg on alanud dramaatiliste sündmustega, mis on võtnud nii täiskasvanute kui laste elusid. Nagu näitavad kiirabisse tehtud kõned, juhtuvad enamik uppumisi tagahoovi tiikides või jõgedes-järvedes, kus on surma saadud ettevaatamatuse või hooletuse tõttu. Väikesed alla 6 aasta vanused lapsed upuvad enamasti tagahoovi tiikides, sel ajal, kui vanemate tähelepanu on kasvõi veidikeseks hajunud.

Läti päästeameti andmetel, on aasta jooksul uppunud 34 inimest. Kõige tavalisemaks uppumispõhjuseks on alkohol.

2012a 1 aprill-1.Nobember registreeriti Lätis 41 uppumissurma, kuid sel aastal on juba 12.juuni seisuga olukord dramaatiline, mis näitab vajadust harida üldsust veekogudega seotud ohutusega. Mitte mingil juhul ei tohiks ujuma minna alkoholi joobega, teha tundmatus kohas vettehüppeid( eriti pea ees). See võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi, vigaseks jäämist või isegi surma.

Samuti pannakse lastevanematele südamele, et nad pööraks lastele kõrgendatud tähelepanu, kui viimased veekogu läheduses mängivad. Kiirabikõnede põhjal võib öelda, et katastroof võib juhtuda mõne minuti jooksul, kui vanem käib korraks toas või tema tähelepanu hetkeks hajub.

Tänavu ei ole kindlustus veel saanud nõudeid õnnetuste kohta, kus inimene on napilt uppumissurmast pääsenud. Samas muutuvad veespordiga seotud vigastused üha tihedamaks.

2012 aastal sai kindlustus viis uppumisõnnetustega seotud taotlust. Kolmel juhul uppus inimene tiiki ja ühel juhul nendest uppus inimene veest võrke välja võttes. Sellel juhul maksti välja 5000 latti. Teises õnnetuses leiti ujuja verest suures koguses alkoholi. Üldiselt, kui inimene on alkoholijoobes ujuma minemise pärast uppunud, makstakse kindlustussumma siiski välja, aga sellel juhul otsustati jätta pere rahata ja kindlustus maksis vaid hüvitist.

Summade väljamaksmise suurus sõltub kliendi enda valikutest. Summa sõltub ka sellest, millised lepingutingimused klient valinud.

Emmede Klubi