Euroopa Liit keelustas ühekordse plastiku

Euroopa Liit keelustas ühekordse plastiku

27. Mar 2019, 22:43 Emmede Klubi Emmede Klubi

Euroopa Parlament hääletas täna muudatuse poolt, millega keelatakse aastast 2021 kõigis liikmesriikides ühekordsed plastikust esemed: kõrred, nõud, noad-kahvlid, kõrvatikud, õhupallivarred, vahtplastist toidukarbid ja -topsid.

On ka ühekordseid plastesemeid, mida küll ei keelata ära, kuid mille pakendile peab tootja hakkama märkima, et nende vale käitlus kahjustab keskkonda - nt hügieenisidemed, märjad salvrätikud, plastist sigaretikonid. 

Samuti otsustati, et tubakaettevõtted peavad hakkama konide avalikest kohtadest kokku korjamise eest ise maksma. 

Muudatuse poolt hääletas täna Strasbourgis 560 saadikut, vastu 35, 28 olid erapooletud. 

Eurooplased tootavad aastas 25 miljonit tonni plastjäätmeid, millest jäätmeringlusse jõuab alla kolmandiku. Meie ookeanid ja rannikualad vaevlevad prügimägede all, millest 80 protsenti on plastprügi. Just need ühekordsed esemed, mille EL nüüd keelustas, moodustavad valdava enamiku sellest prügist. 

Vees ja päikese käes mikroplastiks lagunedes jõuab plastik mereloomadesse ning sealt juba inimese toidulauale ja organismi. Samal ajal sisaldab plast elusorganismide, ka inimeste hormoontalitust häirivad ained.

 

Kas pooldad uut keeldu?