Uuring: Isade roll majapidamistöödes mõjutab tütarde karjäärivalikuid

Uuring: Isade roll majapidamistöödes mõjutab tütarde karjäärivalikuid

04. Oct 2015, 13:49 Emmede Klubi Emmede Klubi

Isad, kes majapidamistöödes osalevad, kasvatavad suurema tõenäosusega üles tütred, kes pürgivad pisut ebatraditsioonilisemate ja tõenäoliselt ka paremini tasuvate karjääriredelite poole.

Sellise avastuse tegid teadlased uuringus, mis tõestas, et kui lapsevanemad jagavad koduseid kohustusi nagu nõudepesu ja pesupesemine, mõjutab see oluliselt laste suhtumist soorollidesse ning nende edasipüüdlikkust edasises elus, eriti tütarde puhul.

Kui emade uskumused soorollide ning võrdõiguslikkuse koha pealt mängisid olulist rolli laste suhtumises soorollidesse, siis kõige rohkem mõjutas tütarde isiklikke tööalaseid ambitsioone just isade lähenemine majapidamistöödele.

„See näitab seda, et tüdrukud kasvavad üles laiahaardelisemate karjäärialaste sihtidega, kui nende perekonnas on kodused tööd vanemate vahel võrdselt jagatud,“ selgitab British Columbia ülikooli psühholoogiaosakonna doktorikandidaat Alyssa Croft. „Sellel, kuidas isad suhtuvad oma kodustesse kohustustesse, näib olevat oluline roll tütarde arengus.“

Uuringus, mis ilmub väljaandes Psychological Science, väidetakse, et lapsevanemate kodusel käitumisel võib olla suurem mõju, kui sõnadel. Isegi kui isad väljendasid laste kuuldes oma positiivset suhtumist võrdõiguslikkusse, kuid kodus säilis traditsiooniline tööjaotus, unistasid tütred suurema tõenäosusega traditsioonilistest „naiste ametitest“ nagu haiglaõde, õpetaja, raamatukoguhoidja või kodune ema.

„Ükskõik, kui väga me püüame luua tööalast võrdõiguslikkust, on naisi juhtivatel ametikohtadel siiski murettekitavalt vähe“, lausus Croft. „See uuring on oluline, sest see näitab, et kodune võrdõiguslikkus võib olla üks viis inspireerida noori naisi pürgima karjääride poole, millest nad varem on harilikult välja arvatud."

(Allikas: The University of British Columbia


Emmede Klubi 

Madiken, Emmede Klubi toimetus Madiken, Emmede Klubi toimetus 05. Oct 2015, 21:24

Juhuu, vahelduseks üks uuring mis kinnitab, et oleme täiega õigesti teinud 😛 Meie laps näeb isa, lapp käes, ikka iga nädal.