Mängime koos, sest mängimine teeb pered rõõmsaks

Mängime koos, sest mängimine teeb pered rõõmsaks

27. May 2019, 11:31 LEGO LEGO

“Mängime koos” (inglise keeles “Let’s Play Together”) on rahvusvaheline teavituskampaania, mille eesmärk on teavitada vanemaid, kui oluline on mängimine nende laste heaolu ja arengu jaoks. Lisaks julgustab kampaania lapsevanemaid oma lastega tihemini mängima.

Mõned vanemad ei tähtsusta laste mängu piisavalt, millest on kahju, sest mängimine, eriti lapse ja lapsevanemaga tähendab hästi veedetud aega ja vanema tarku otsuseid. Koos mängimine aitab lastel areneda ning teeb perekonnad rõõmsaks. LEGO Play Well 2018. aasta uuring, mille viis läbi LEGO Group küsitles pea 13 000 vanemat ja last 9st riigist. Küsitluses vastasid lapsed ja vanemad mängimise rolli kohta nende elus.

Miks me peaksime leidma aega, et koos mängida?

Aruande kohaselt on omavahel seotud koos mängimisele kulutatud ning perekonnasisene rõõmutase. Üheksa perekonda kümnest (88%), kes veedavad rohkem kui viis tundi nädalas mängides, ütlevad, et nad on õnnelikud. Samas need pered, kus mängitakse koos vähem kui 5 tundi nädalad, on õnnelikud vaid seitse peret kümnest (75%). 

Lapsed ja lapsevanemad saavad koos mängimisest mõlemad kasu. Vanemad ütlevad, et mängimine aitab neil nende last paremini tundma õppida (94%), kuid samuti on see hea nende heaolule (91%) ja õnnelikkusele (72%) ning aitab lõõgastuda (86%). Mäng loob peres parema suhtluse ja tugevdab perevahelist sidet (95%). Peaaegu kõik uuringus osalenud lapsed kinnitasid, et mängimine teeb neid rõõmsaks (93%) ning aitab neil lõõgastuda pärast pikka koolipäeva (87%). Enamgi veel, lapsed õpivad paremini, kui õppimine tundub nagu mängimine (83%).

Kahjuks tuleb uuringu tulemustest välja, et pea kolmandik perekondadest (30%) veedavad vähem kui viis tundi nädalas mängides. Kümnendik (10%) mängivad vähem kui kaks tundi nädalas. Üle kolmandiku peredest, kes uuringus osalesid, tunnistasid, et laste ja vanemate tihedate graafikute tõttu on raske mängimiseks aega leida. Isegi kui pered mängivad koos, siis kümnest lapsevanemast kuus (61%) tunnistas, et tähelepanu läheb tihti teiste asjade peale nagu töö, kodutööd või nutitelefon. Murettekitavalt, ütles iga viies laps (17%), et ta on liiga hõivatud, et mängida ning viiest neli (81%) last tahaksid, et nende vanemad veedaksid rohkem aega nendega mängides.

 

10 põhimõtet hästi mängimiseks:

  1. Esita endale väljakutse ja kahtle oma mõtteviisis;
  2. Julgusta vaba mängu, las laps suunab tegevusi;
  3. Alusta füüsilise mänguga – koos tehtud füüsiline tegevus ühendab perekonda;
  4. Hoia meeles mitmekesisust – see arendab su lapse oskuste ulatust;
  5. Mine vooluga kaasa;
  6. Ära mõtle segadusele, vaid ole loominguline;
  7. Võta omaks oma lapse vead ja aita neid parandada;
  8. Ole veidi tobe/silly – see aitab sul osaks saada oma lapse maailmast;
  9. Planeeri perekonna mänguaeg ja pea sellest kinni;
  10. 10.Muuda kodutööd mänguliseks 

 

Miks on mängimine niivõrd oluline? 

Uuringus osalenud lapsevanematest tervelt 96% näevad, et mängimine aitab nende lastel lihtsamini sotsialiseeruda ja teistega koostööd teha, lisaks parendab see suhtlemisoskust ja loomingulisust. 95% vanematest usuvad, et mängimine on nende lapse heaolu ja arengu jaoks väga oluline: see suurendab usaldust, uudishimu ja õpetab probleemide lahendamist. 94% ütlevad, et tänu mängimisele, lapsed õpivad vigadest ning õpivad küsimusi küsima. 93% arvavad, et mängimine arendab emotsionaalset intelligentsust nagu empaatiat.

Lapsed mängivad, sest mängimine on lõbus. Mängimine annab rõõmu- ja heaolutunde indiviididele, perekondadele, isegi ühiskondadele. Pole ime, et lapsed ei taha mängimist lõpetada, ja meie, täiskasvanutena, peaksime neil laskma mängida.

Rohkem informatsiooni: www.LEGO.com

 

Kogu LEGO Play Well 2018. aasta uuring on leitav siit: https://www.lego.com/en-gb/aboutus/news-room/play-well 

Edasiseks informatsiooniks, võtke ühendust: media@LEGO.com

 

LEGO Play Well uuringu kohta:

LEGO Play Well uuring on tehtud LEGO Groupi globaalse uuringu põhjal, mis uurib mängimise fenomeni. See räägib mitmest teemast, näiteks laste ja vanemate koosmängimise saadud kasudest, laste eelistustest, laste tulevikuks vajalike oskuste arendamisest, laste netiohutusest ja läbi mängimise õppimisest. Kõik väited uuringust, kui pole väidetud teistmoodi, koguti 2018. aasta veebriaris ja märtsis 9249 lapsevanemalt, kellel lapsed vahemikus 1,5-12 aastat ning 3723 lapselt vahemikus 5-12 aastat. 20-minutiline kvantitatiivne veebiküsitlus viidi läbi üheksas riigis (Hiina, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Mehhiko, Venemaa, Saudi-Araabia, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid).

Uuringut kasutatakse, et informeerida LEGO Groupi tulevikuplaanidest ja -töödest ning inspireerimaks ja aitamaks homsetel arhitektidel kasvada ja areneda läbi mängimise. See julgustab lugejaid kasusaama uuringu avastustest, et järele mõelda ja osaleda mängimise olulisuse aruteludes ning järgnevates uuringutes laual olevate teemade üle, kuidas julgustada ja varustada lapsi ja perekondi tööriistade, aja ja vajaliku ruumiga, et seada mängimine prioriteediks ning seda kaitsta.

 

LEGO Group’i kohta:

LEGO Group mission on ispireerida ja aidata homsetel arhitektidel kasvada läbi mängimise võimu. LEGO mängusüsteem ja selle alus, LEGO klotsid, lubab lastel ja fännidel ehitada ja luau mida iganes, nad ette suudavad kujutada.

LEGO Group asutas Ole Kirk Kristiansen Billundis, Taanis 1932. aastal. The LEGO Group asutati Billundis, Taanis 1932. aastal Ole Kirk Kristianseni poolt. Nimi LEGO on lühend taanikeelsetest sõnadest “LEg GOdt”, mis tähendab “mängi hästi”.

Täna The LEGO Group endiselt perefirma peakontoriga Billundis. LEGO tooteid müüakse 140 riigis üle kogu maailma. Rohkem infot: www.LEGO.com

 

KINGILOOS!

Kirjuta kommentaaridesse, mis on Sinu lapse lemmikmänguks ja võid võita komplekti 31093!03.06 loosime välja KAKS võitjat!

krinev krinev 02. Jun 2019, 16:18

Minu lapsele meeldib Duplo klotsidega mängida ja aluse peale linna laduda.