Kodusünnitustel esineb vähem komplikatsioone kui haiglasündidel

Kodusünnitustel esineb vähem komplikatsioone kui haiglasündidel

08. Aug 2013, 10:47 Emmede Klubi Emmede Klubi

Planeeritud kodusünnitused on vähem riskantsemad kui planeeritud sünnitused haiglas, seda eriti teistkordselt emaks saavate naiste puhul, väidab Suurbritannia Meditsiiniajaakiri.

Suur Hollandis läbiviidud uuring näitab, et risk suurteks komplikatsioonideks on kodusünnituste puhul 1/1000 ja haiglas sündide puhul 2.3/1000.

Ämmaemandad hoiatavad, et Madalmaades kasutatav süsteem erineb UK omast, kirjutab BBC News.

Madala riskiga naistel on esimest last kodus sünnitades uuringu kohaselt risk intensiivravisse sattuda või vereülekannet vajada väike - sarnane haiglas sünnitamisele.

See number oli vastavalt 2.3/1000 kodusünnituste ja 3.1/1000 planeeritud haiglasünnituste puhul.

Aga naiste puhul, kes olid enne sünnitanud, leiti tõsiste tühistuste risk olevat kodusünnituste puhul väiksem kui planeeritud haiglasünnitustel.

Teadlaste ( sealhulgas ämmaemandad Amsterdami, Leideni ja Nijmageni ülikoolist) sõnul on need näitajad statistiliselt olulised.

Risk raskeks sünnitusjärgseks verejooksuks oli 19.6/100 kodussündide puhul ja 37.6/1000 haiglas sündide puhul.

Cathy Warwick Kuninglikust Ämmaemandate Ülikoolisst ( Royal College of Midwives) ütles, et eesmärk peaks olema näha kodusünde 1960a tasemel, mil kolmandik naisi sünnitas kodus.

Uuringus osaled peaaegu 150 000 madala riskiga naist Madalmaadest, kes sünnitasid aastatel 2004-2006. 92 333 neist sünnitasid kodus, 54 419 sünnitusmajas.

Madalmaades sünnitavad umbes 20% naisi kodus. 2008a sünnitas UK naistest 3% kodus, praegu teeb seda 2.4% naistest

Rõhutada tuleb paljude erinevate tegurite olulisust. Kas on olemas vajadusel hea transport ja kas sünnitusel viibivad hästi koolitatud ämmaemandada. Lisaks peaks olemas olema ka plaan ja võimalused hädaolukordades tegutsemiseks. Kodus sünnitavatel naistel tekivad sellised olukorrad küll vähem tõenäolisemalt, aga kui peaks tekkima tõsine probleem, peaks olema ka süsteem, et toime tulla.

Planeeritud kodusünnituste üle on palju arutletud.

See uuring peaks seadusinstantse julgustama ja andma naistele rohkem valikuvõimalust, kus sõnnitada. Praegu on palju naisi, kes sooviks kodus sünnitada, aga ei saa, sest selleks puuduvad ämmaemandad.