C-vitamiin vähendab kahju, mida rasedusaegne suitsetamine loote kopsudele põhjustab

C-vitamiin vähendab kahju, mida rasedusaegne suitsetamine loote kopsudele põhjustab

10. Dec 2018, 20:44 Emmede Klubi Emmede Klubi

Hiljuti läbi viidud uuringu kohaselt võivad kõrged C-vitamiini annused aidata ümber pöörata kahju, mis on tehtud nende imikute kopsudele, kelle vanemad raseduse ajal suitsetavad. Uurimus avaldati ajakirjas “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”, kirjutab portaal TimesNowNews.

Cindy T. McEvoy koos kaasautoritega andis teada, et kolmekuustena mõõdeti nendel imikutel, kelle emad raseduse ajal võtsid lisaks tavapärastele rasedusaegsetele toidulisanditele juurde 500mg C-vitamiini, parem forseeritud ekspiratoorne vool. Forseeritud ekspiratoorse voolu abil mõõdetakse seda, kui kiiresti õhk kopsust välja hingatakse ning see on kopsutalitluse seisukohalt oluline näitaja.

"Suitsetamine raseduse ajal on parim näide sellest, kuidas sõltuvust tekitav aine nikotiin avaldab mõju kõige nõrgematele. On ülimalt oluline, et leiaksime viisi aidata oma järeltulevat põlvkonda, kelle valik ei olnud saada suitsetamisest kahjustatud," sõnas McEvoy.

Ühes eelnevas uuringus leiti, et 72 tundi peale sündi oli neil imikutel, kelle emad olid tarbinud 500mg C-vitamiini päevas paremad kopsutalitluse näitajad kui neil, kelle emad olid tarbinud platseebot. Käesolevas uuringus anti 251 suitsetavale rasedale 13-23 rasedusnädalal kas C-vitamiini või platseebot. Suitsetamiseks peeti seda, kui nädala jooksul oli suitsetatud kas üks või rohkem sigaretti. Kõigile osalejatele võimaldati nõustamist, kus räägiti suitsetamise kahjulikkusest ning 10 protsenti neist loobus suitsetamisest uuringu ajal.

Uuringust selgus, et suitsetamisest tekkiv oksüdatiivne stress vähendab askorbiinhappe hulka kehas. Uuringus osalenud suitsetavatel naistel oli selle tase madalam, kui samas vanuses mittesuitsetavatel naistel.

Uuringu jooksul C-vitamiini tarbides askorbiinhappe tase tõusis. Autorid usuvad, et kui C-vitamiini tarbimist alustada varem ja seda võtta lisaks kauem, on tulemused veelgi paremad. McEvoy sõnas, et juba ülimadalad C-vitamiini doosid võivad osutuda ohutuks ja kättesaadavaks meetmeks, mille abil vähendada kopsudele põhjustatavat potentsiaalset kahju. Siiski peab ta olulisemaks nõustamist ning seda, et rasedaid naisi innustataks suitsetamisest loobuma.