Tasuta e-käsiraamat õpetab parandama lapse käitumist

Tasuta e-käsiraamat õpetab parandama lapse käitumist

08. May 2018, 15:48 Emmede Klubi Emmede Klubi

Foto: Freepik


Täna avaldas Tervise Arengu Instituut lapsevanematele mõeldud tasuta elektroonilise käsiraamatu, mis õpetab kodus kasutama tunnustatud VEPA metoodikat lapse käitumisprobleemide vähendamiseks. 

VEPA on üks maailmas tunnustatuim metoodika õpilaste käitumisprobleemide vähendamiseks. VEPA abil vähenevad nt aktiivsus- ja tähelepanuhäireid ning vägivaldne ja agressiivne käitumine. Paranevad aga näiteks õpiedukus, hoolimine teiste inimeste tunnetest, oma asjade jagamine, abivalmidus, lahkus, koostööoskus, eneseregulatsioon.

Eestis on VEPA metoodika alates 2014. aastast kasutusel koolides - seda on katsetanud üle 170 õpetaja enam kui 80 koolis. Nüüd on VEPA metoodika käsiraamat „VEPA kodu“ tasuta kättesaadav kõigile lapsevanematele.

Metoodika kasutamine kodus aitab lapsel harjutada püsivust, paremini toime tulla tugevate tunnetega, arvestada rohkem pereliikmetega ja kujundada terviklikku minapilti. VEPA vanemaraamat selgitabki, kuidas seda lihtsate võtete abil ja mänguliselt teha.

„VEPA mõju laste heaolule on koolikeskkonnas põhjalikult uuritud ja hinnatud ning tulemused on muljetavaldavad. Kolme kuuga vähenevad käitumis- ja emotsionaalsed probleemid ning suureneb kaaslastega arvestamine ja üksteise toetamine. VEPA pikaajalisem mõju on aga laste emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste areng, mis ennetavad sõltuvuste teket noorukieas,“ ütles VEPA programmi projektijuhi Anita Baumbach. „Sarnaseid tulemusi on võimalik saavutada ka kodus, toetades VEPA abil lapse igapäevaseid tegevusi ja õppimist.“

VEPA metoodikat sobib kasutada ka siis, kui silmnähtavaid probleeme pole. „Raamat annab nõuandeid, mida teha näiteks siis, kui lapsel on keeruline end ühelt teiselt tegevusele ümber lülitada, kui on probleeme madala enesehinnanguga või kui laps ei suuda kontrollida oma valju häält,“ tõi Baumbach näiteid.

Raamat on elektrooniliselt kättesaadav tasuta veebilehel veebikeskkonnas issuu.com ja PDF-ina allalaaditav ka www.terviseinfo.ee lehelt.


Milline on Sinu kogemus VEPA metoodikaga?