Enesekriitiline uneleja, kelle tähelepanu ei kipu ühe tegevuse juures püsima. ATH sümptomid tüdrukutel

Enesekriitiline uneleja, kelle tähelepanu ei kipu ühe tegevuse juures püsima. ATH sümptomid tüdrukutel

10. Jul 18:05 Emmede Klubi Emmede Klubi

ATH ehk aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomid erinevad poiste ja tüdrukute puhul. Kui poistel on ATH levinud märgiks liigne aktiivsus ja impulsiivsus, mille tõttu ATH-d nimetati vanasti ka hüperaktiivsuseks, siis tüdrukutel väljendub see tihti teistmoodi. Seepärast on tüdrukute ja naiste ATH ka kaua aega olnud aladiagnoositud.

Siin on peamised ATH sümptomid, mida on täheldatud just tüdrukutel

 • Probleemid tähelepanuga. Hüperaktiivsuse ja impulsiivsuse asemel võib ATH-ga tüdrukute peamiseks probleemiks olla just tähelepanupuudulikkus: raskused ülesannete ja tegevuste alustamise ja lõpule viimisega, hüppamine tegevuselt tegevusele (tegevuse pooleli jätmine ja enne lõpule viimist edasi uue tegevuse juurde liikumine).
 • Organiseerimatus. ATH-ga tüdrukud võivad suurest pingutamisest hoolimata kergesti unustada, kaotada asju, neil on raskuseid ajakavas püsimisega, neid ümbritseb tihti segadus ja kaos. Madala teadlikkuse tõttu võidakse seda sümptomit ajada sassi laiskusega, tihti süüdistatakse last väheses hoolimises või pingutamises. Kaasa ei aita ka see, et ATH-ga tüdruk võib väliselt jätta mulje, nagu ta ei üritakski, kuid ka see unelev hoiak on häire sümptom. Tegelikult võib ATH-ga laps väga hoolida ja ise selle pärast üsna õnnetu olla, et organiseeritud eluviis ei õnnestu ka pingutades.
 • Unistamine ja unelemine. Klassiruumis võib ATH-ga tüdruk aktiivse kuulamise ja ülesannete täitmise asemel justkui unistama või unelema jääda.
 • Rahutus. Otsest hüperaktiivsust esineb tüdrukutel vähem, kuid ATH-ga tüdrukud võivad siiski näida rahutuna, mis väljendub nt vajaduses pidevalt ringi liikuda.
 • Emotsionaalsus. ATH-ga tüdrukutel on raskuseid oma emotsioonide reguleerimisega, nad võivad kergesti nutma puhkeda, kergesti endast välja minna ja raskelt endast väljas olla, uksi paigutada, olla eriti tundlikud kriitika suhtes, neil võib esineda sagedasi meeleolumuutuseid.
 • Perfektsionism, ärevus, kõrge enesekriitika ja madal enesehinnag. Kui laps ei tea ise, et tal on ATH, võib ka tema ise pidada end ekslikult teistest lihtsalt laisemaks või rumalamaks. ATH-ga tüdrukud võivad ennast teistega liigselt võrrelda, ennast liiga kriitiliselt hinnata. Kehvast enesehinnangust saavad alguse järgmised probleemid – laps proovib oma puudujääke eriti kõvasti pingutades kompenseerida, tunneb end samal ajal ülekoormatuna ja ikkagi ebapiisavana, mis veelgi suurendab stressi, ärevust ja tunnet, et ju ma siis olen ebapiisav.
 • Väsimus ja uneprobleemid. Viimati mainitud püüded oma sümptomeid eriliselt pingutades kompenseerida võivad viia kroonilise üleväsimuseni. Samuti on täheldatud uneprobleeme: uinumisraskused, rahutu uni, ärkamine keset ööd, väsimus ka pärast piisavat uneaega.
 • Sotsiaalsed probleemid. Kõik mainitud sümptomid võivad omakorda põhjustada ka probleeme suhetes – häbelikkust, endasse tõmbumist, raskuseid sõprussuhete loomisel ja hoidmisel.
 • Raskused eneseväljendusel. Oma mõtete ja tunnete selge ja järjekindel väljendamine võib olla ATH-ga tüdrukutele keerukam. Kuulates võib tunduda, et lapse mõtted „ujuvad“.
 • Õpiraskused. Tulenevalt teistest sümptomitest (peamiselt tulenevalt raskustest keskendumise ja tähelepanu hoidmisega) on ATH-ga tüdrukutel sageli ka raskusi kas lugemise, kirjutamise või matemaatikaga.
 • Sensoorne tundlikkus – see tähendab kõrgendatud tundlikkust nt helide, puudutuste, valguse jms osas. Näiteks võivad mõjuda halvasti rahvarohked kohad.

NB! ATH sümptomitest on oluline rääkida, et kasvaks inimeste teadlikkus ja mõistmine närvisüsteemi eripäradega inimeste suhtes. Internetist leitav info ei anna alust meditsiiniliseks diagnoosiks. Kui kahtlustad oma lapsel ATH-d, pöördu arsti poole. Vajalikud uuringud saab teostada, diagnoosi ja ravi määrata ainult pädev arst. 

Allikad: APA - ADHD in Girls, CHADD - Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Healthline – ADHD in Girls, VeryWell Mind.

ATH