Kunagi pole liiga vara, et rääkida lapsega sotsiaalmeediast. Millest alustada?

Kunagi pole liiga vara, et rääkida lapsega sotsiaalmeediast. Millest alustada?

09. Feb 2023, 15:27 Emmede Klubi Emmede Klubi

Sotsiaalmeedia, näiteks Instagrami ja TikToki kasutamine on üldjuhul lubatud alates 13-aastaseks saamisest. Paljud lapsed kasutavad neid äppe või vähemalt mõtlevad neist ja soovivaid neid kasutada aga juba palju varem. Seega peaksid ka kodused vestlused sotsiaalmeedia teemal algama juba hulga varem.

Lapsevanemate ülesanne on hoida oma lapsi sotsiaalmeediast eemal nii kaua kui võimalik ja valmistada last sotsiaalmeedia ohtude vastu ette nii vara kui võimalik. Lapse aju areneb umbes kuni 21-aastaseks saamiseni – arengujärgus aju ohustavad aga sotsiaalmeediasõltuvus, võimetus eristada sotsiaalmeedias nähtavat elu päriselust ja sellest tulenevad enesehinnanguprobleemid ning risk sattuda hõlpsalt ohtlikesse veebisuhetesse, mille laps samuti pärissuhetega sassi ajab. Unustada ei saa ka lastele kohatut sisu ja küberkiusamist, mis sotsiaalmeedias lokkab.

1. Alusta varakult. Samal ajal, kui laps teab, et teised pereliikmed (vanemad, õed-vennad) või sõbrad sotsiaalmeediat kasutavad, on õige aeg ka talle hakata sotsiaalmeediast rääkima - mis see on, miks seda kasutatakse, mis on kasutamise plussid, mis aga ohukohad.

2. Küsi avatud küsimusi. Kui laps hakkab uurima, kas ka temal võiks mõni sotsiaalmeediakonto olla, vii seda vestlust läbi avatud küsimustega. Miks ta kontot tahaks? Mida ta seal teha tahaks? Millist kasu ta arvab, et seal osalemine talle tooks? Milliseid ohte ja muresid ta ise oskab näha?

3. Räägi privaatsusest. Kui laps üldse hakkab sotsiaalmeediat kasutama, siis peaks ta kindlasti teadma, miks ja kuidas märkida oma konto privaatseks ning võtta jälgijateks vastu ainult neid inimesi, keda isiklikult tunned. Lapsed ei ole võimelised teadlikult vastutama otsuse eest jagada võõrastega sisu, mis võib jääda alatiseks internetti ringlema.

4. Arutage viisakuse ja vastutuse üle. Arutage lapsega, kui väga talle ja tema enesehinnangule võiksid solvangud või norimine haiget teha, ja sealt edasi – miks mitte kunagi ei sobi ka ise kellelegi teisele õelaid kommentaare kirjutada. Isegi siis, kui nutiseadme vahendusel tundub see impersonaalsem, saab teine osapool haiget päriselt. Rääkige ka, mida teha, kui keegi peaks kunagi sinu last solvama, kiusama, õela kommentaari saatma vms. Õpeta lapsele vastutust selle eest, mida ta internetti kirjutab. Oluline ei ole ainult see, et laps ei satuks küberkiusamise ohvriks, vaid ka see, et laps ei satuks küberkiusajaks. 

5. Leppige piirangutes koos kokku. Kindlasti ei tohiks lapsele lubada piiramatult sotsiaalmeediaaega (ega üldse ekraaniaega), kuid lapsele ajapiirangu ülevalt alla seadmise asemel arutage koos, mis võiks olla mõistlik aeg. Jõudke kokkuleppele ja kasutage piirangu tagamiseks tehnilisi vahendeid (ainult lapse enesekontrollile pole mõtet lootma jääda, sest sellega ei saa täiskasvanudki nutiseadmete puhul hakkama!).

6. Ole eeskujuks. Käitu ka ise oma nõuannete ja reeglite järgi, sest lapsed ei õpi meie sõnadest vaid meie tegudest. Ajapiirang, privaatsus, viisakus ja vastutus kuulugu ka sinu enda sotsiaalmeedia etiketti.