Õhusaaste ohustab Ida-Virumaa laste tervist

Õhusaaste ohustab Ida-Virumaa laste tervist

25. Feb 2020, 13:30 Emmede Klubi Emmede Klubi

Ida-Virumaal läbiviidud uuringu kohaselt mõjutab piirkonna õhu saastatus jätkuvalt inimese tervist. Tervisemuresid tekitavad nii kohalik põlevkivitööstus kui ka kaugemalt tulev saaste.

Peamisteks haigestumist põhjustavateks saasteaineteks on benseen, peenosakesed ja eriti peened osakesed. Saasteained põhjustavad astma ja allergiate kujunemist, lapsepõlves kopsupõletiku ja bronhiidi põdemist. Näiteks astma esines koguni 13,8 protsendil lastest. 

Suurimad benseenisisaldused on Narva ümbruses, Narvast läände jäävatel aladel ning Jõhvi kandis.

Uuringu osana läbiviidud küsitlusest 3.-4. klassi õpilaste ja nende vanemate hulgas selgus, et Ida-Virumaa elanikud peavad õhusaaste probleemi palju olulisemaks kui ülejäänud Eesti elanikud. Enam kui pool 1041 vastanust hindas õhu saastatusest tulenevat ohtu endale või perele suureks või väga suureks ning iga kuues pidas õhu saastatust talumatult häirivaks.

Uuringu tulemuse kohaselt peaksid põlevkivisektori tööstusettevõtted tervisemõjude vähendamiseks vastukaaluks senistele vääveldioksiidi, lämmastikoksiidi ja teiste põhisaasteainete vähendamisele enam keskenduma ka benseeni ja eriti peenete osakeste piiramisele.

„On oluline, et kohalikud perearstid mõistaksid haiguste diagnoosimisel piirkondlikku eripära ehk seoseid õhu saastatuse ja haigestumise vahel,“ kommenteeris Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Märten Lukki.

Uuringu tellis terviseamet ning viis läbi Tartu ülikool koos SA Eesti Keskkonnauuringute Keskusega, uuringut rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

 

Kui suureks või häirivaks pead Sina õhu saastatusest tulenevat ohtu endale ja oma perele?