Nõuanded vanematele, kuidas saavutada kokkulepe, et laps ei hakkaks suitsetama

Nõuanded vanematele, kuidas saavutada kokkulepe, et laps ei hakkaks suitsetama

21. Dec 2022, 17:09 Emmede Klubi Emmede Klubi

Üheksa suitsetajat kümnest on nikotiinisõltlaseks jäänud alaealisena. See tähendab, et kui õnnestub oma last koolitee lõpuni sigarettidest eemal hoida, siis on oht, et temast saab suitsetaja, juba oluliselt väiksem. 

Ajal, mil Eesti laste pinalitest leitakse aina enam värvilisi e-sigarette ja veipimine on muutnud uueks populaarseks hobiks üsnagi väikeste laste seas, tasub üle korrata nõuanded, kuidas saavutada lapsega kokkulepe, et ta ei hakkaks suitsetama. 

Millal rääkida?

Tubaka (sh e-sigarettide) kahjulikkuse üle võiks arutleda ja kokkulepped sõlmida lapsega juba algkoolis. Keskmiselt suitsetatakse esimene sigaret 12-aastaselt ja parim viis teemaga tegelemiseks on ikka enne esimest tarvitamist ennetuse näol.

Kuidas rääkida?

Ühekordsest vestlusest või ainult praktilise info jagamisest suitsetamise kahjulikkuse kohta paraku ei piisa. Noorte kogemused ja närvisüsteem ei ole veel piisavalt arenenud, et seda infot kaaluda ja võrrelda muu infoga – näiteks pideva reklaami, sõpradelt tuleva surve ja näilise alternatiivide puudumisega.

Pigem on oluline pikaajaline usaldusliku suhte loomine ning hoidmine lapse ja vanema vahel, kus vanem jääb järjepidevalt selle juurde, et ta ei kiida heaks teismeliste katsetamist erinevate uimastite, sh e-sigarettidega. Kõige tähtsam on ühine arusaam ja reegel, et peres ei ole alaealiste alkoholi ega tubakatoodete tarvitamine lubatud. Reeglit selgitatakse erinevatele lastele erineval moel, vastavalt lapse vanusele ja võimele sellest aru saada. 

Oluline on last eelkõige kuulata ja mõista – mida tema suitsetamisest ja veipimisest arvab, mida mujalt kuulnud on, miks ta on soovinud e-sigarette proovida. Seejärel arutleda lapsega, millised on e-sigarettide tarvitamise mõju nt ajule ja õppimisele. Näiteks võid proovida lasta lapsel endal välja tuua suitsetamise miinused nii lühikeses kui pikas perspektiivis, aga ka seda, mis põhjustel noored tarvitavad ja kuidas neid vajadusi muul moel täita. Aruta temaga kaasa ja too välja argumendid, millele laps ei ole ehk ise veel mõelnud. 

Argumendid, miks e-sigaretid on lapsele kahjulikud nagu tavalisedki sigaretid, leiad SIIT

Kuidas sõlmida kokkulepe?

Sisukate vestluste tulemusena tehke omavahel kahepoolne kokkulepe, et laps ei tarvitaks e-sigarette täiskasvanuks saamiseni.

Võid lapsele öelda: "Ma loodan, et kui keegi koolis sulle suitsu pakub, siis sa oled piisavalt tugev ja ütled ei. Teeme sinuga kokkuleppe, et sa ei hakka kunagi suitsetama."

Püüdke jõuda selleni, et laps ise oleks nõus sellisesse kokkuleppesse tulema - see ei ole ainult vanema kehtestatud reegel, vaid käed on löönud mõlemad osapooled.

Miks täiskasvanud võivad?

Laps võib küsida, miks tema ei tohi suitsetada, kui täiskasvanud ja võib-olla isegi tema oma pereliikmed suitsetavad ka. Õige on vastata, et suitsetamine on halb ja täiskasvanud on suitsetama hakates teinud vea, kuid sellest rumalast veast on väga raske lahti saada.

Nüüd teatakse suitsetamise kahjulikkusest palju rohkem, kui teati vanasti, mil praegused täiskasvanud selle sõltuvuse ohvriks esialgu langesid. 

Fakt on aga see, et kõige paremini mõjub, kui vanemad tõepoolest ka ise ei suitseta. 

(Allikas: Tarkvanem.ee)