Miks, kui palju ja mille jaoks saavad Eesti lapsed taskuraha?

Miks, kui palju ja mille jaoks saavad Eesti lapsed taskuraha?

07. Jun 2021, 15:22 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eesti lapsed saavad enamasti taskuraha 5–30 eurot kuus, mis kulub kõige rohkem maiustustele, selgub Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi viidud uuringust. Laste rahaga premeerimine on aga viimaste aastatega poole võrra vähenenud. 

Kui palju Eesti lapsed taskuraha saavad?

  • 5–6-aastased lapsed saavad enamasti (71%) taskurahaks viis eurot kuus.
  • Enam kui pooled (62%) 7–10-aastaseid saavad taskuraha kuni 10 eurot kuus.
  • 11–19-aastastele antakse sagedamini igakuiselt taskurahaks 16–30 eurot.
  • 20-23-aastastele antakse sagedamini üle 30 euro kuus ning veerand lapsevanematest annab oma selles vanuses lastele kuus enam kui 100 eurot.

„Taskuraha hakatakse regulaarsel, üks kuni kaks korda kuus, andma alles alates 11. eluaastast. Taskuraha on lapsele enamasti ainuke sissetulek ning selle andmise korrapärasus, nii kokkulepitud summad kui ka kuupäevad aitavad lapsel õppida rahaga ümber käima ning läbi mõelda, kuidas oma kulutusi planeerida ja soovideks säästa,“ rääkis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.

Kas niisama või kodutööde-hinnete-käitumise eest?

Hinnete ja hästi tehtud koduste majapidamistööde eest premeeritakse taskurahaga enim 11–15-aastaseid ning hea käitumise eest 5–6-aastaseid lapsi.

„Võrreldes 2017. aastal läbiviidud taskuraha uuringuga on näiteks poole võrra vähenenud 5–10-aastaste laste premeerimine hea käitumise eest. Samuti on vähenenud kõikides vanusegruppides taskurahaga premeerimine heade hinnete eest,“ kommenteeris Mari-Liis Jääger.

Kõige sagedasem põhjus taskuraha andmiseks on lapse vajadus konkreetse väljamineku jaoks. Sageli antakse lapsele taskuraha ka igapäevasteks väljaminekuteks.

Millele lapsed taskuraha kulutavad?

Uuringust selgus, et kõige enam kulutavad 5–19-aastased oma taskuraha maiustustele. Kuni 10-aastased lapsed kasutavad taskuraha ka mänguasjade ostmiseks, 11–15-aastastel kulub taskuraha lisaks maiustustele meelelahutusele, 16–19-aastastel on maiustuste kõrval teiseks suureks kuluartikliks riided ja jalanõud.

40% 5–6-aastastest koguvad raha mänguasjade ostmiseks. Kõige enam koguvad 7–19-aastased taskuraha tehnikaseadmete, nagu nutitelefoni, arvuti, tahvelarvuti jms, ostuks. 20–23-aastased koguvad peamiselt tehnikaseadmete ostmiseks ja reisimiseks.

Kas vanemad on laste rahalise olukorraga kursis?

Mida nooremad on lapsed, seda rohkem uurivad vanemad regulaarselt lastelt nende rahalise olukorra kohta. Kolmandik 11–15-aastaste laste vanematest hoiab end regulaarselt laste pangaarvetel internetipangas või mobiiliäpis silma peal. 40% 7–10-aastaste laste vanematest küsib regulaarselt lastelt nende rahalise olukorra kohta. Ligi pooled 11–19-aastaste laste vanematest küsivad lastelt aeg-ajalt nende rahalise olukorra kohta.

„Lapsevanematel on oluline roll rahatarkuse õpetamisel ja hoiakute kujundamisel rahasse. Vaid 21% lapsevanematest on enne taskuraha andmise alustamist rääkinud lapsega põhjalikult raha väärtusest, kasutamisest, planeerimisest ja säästmisest,“ selgitas Jääger.

Kas kaardiga või sulas?

Mida nooremad lapsed, seda rohkem antakse taskuraha sularahas. Alates 16. eluaastast hakatakse taskuraha lapsele andma rohkem ülekandega kui sularahas.

 

Laste taskuraha uuringu viis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi Norstat 2020. aasta septembris. Uuringus osales 1104 lapsevanemat, kelle lapsed on vanuses 5–23 eluaastat. Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus on loodud 2010. aastal eesmärgiga toetada inimesi majandusalaste otsuste tegemisel, jagada teadmisi rahaasjade korraldamisest ning aidata kaasa finantskirjaoskuse edendamisele Eestis.

 

Kui vana on Sinu laps ja kui palju saab ta taskuraha? Milleks laps raha kulutab? Kas annate taskuraha sulas või kannate lapse arvele?