Koolimajade uksed on esmaspäevast taas suletud

Koolimajade uksed on esmaspäevast taas suletud

09. Dec 2020, 16:09 Emmede Klubi Emmede Klubi

Paraku andis valitsus täna teada, et koroonaviiruse leviku tõkestamisest suletakse esmaspäevast kõik Eesti koolid ja kogu huviharidus.

Pärast kevadist distantsõppe kogemust loodeti, et sügisel ei ole vaja kõigi koolimajade sulgemist. Haridus- ja Teadusministeerium lootis, et koroonaviiruse tõkestamiseks piisab vajadusel lokaalsetest piirangtuiest ja rühmade isoleerimisest (näiteks ainult ühe klassi sulgemine, ühe kooli sulgemine või ühes piirkonnas koolide sulgemine). Eesmärk oli säilitada kontaktõpe nii kaua kui vähegi võimalik algklassilastele ja erivajadustega lastele, kes ei pruugi üksi kodust õppimisega toime tulla.

Nüüd ongi nii kaua kui vähegi võimalik mööda saanud, sest senistest piirangutest hoolimata haiglaravi vajavate inimeste arv kasvab ning meditsiinisüsteem töötab oma võimekuse piiril. Seetõttu tuleb koolimajad ikkagi sulgeda.

Valitsus teatas, et esmaspäevast, 14. detsembrist kuni uue aastani on suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid. Uuel aastal jätkub õppetöö tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti.

Kuna 21. detsembril oleks niikuinii alanud jõuluvaheaeg, on hetkel tegelikult küsimus vaid ühes nädalas. 

Tundub, et valitsus jätab õppeasutuste endi valida, kas nad soovivad minna nädalaks ajaks üle distantsõppele või alustada koolivaheajaga varem. Kontaktõpet võib aga korraldada vaid hariduslike erivajadustega õpilastele. Lubatud on ka personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite sooritamine.

Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks.

Täpsete juhiste saamiseks tuleks seega jälgida oma lapse koolist saabuvaid sõnumeid. 

Samuti teatas valitsus, et alates 14. detsembrist on kolmeks nädalaks peatatud huviharidus, huvi- ja sporditegevus kõigile inimestele. Lubatuks jääb üksnes individuaaltegevus, -õpe ja –sport ning distantsilt pakutavad tegevused.