Vaja lapsega arsti juures käia? Puhkusepäeva selleks võtma ei pea!

Vaja lapsega arsti juures käia? Puhkusepäeva selleks võtma ei pea!

07. Jan 2022, 17:40 Emmede Klubi Emmede Klubi

Iseenda pärast või lapsega arsti juurde minemiseks ei ole vajalik võtta töölt puhkusepäeva.

Alates 1. aprillist muutub lapsepuhkuse süsteem, sellega seoses kaob ära praegu kehtiv õigus miinimumpalgaga tasustatud 3-6 lapsepuhkuspäevale aastas. Mitmed emad on Emmede Klubile kirjutanud, et kasutasid neid päevi lapsega näiteks arstil käimiseks ning nüüd on riik nad sellest võimalusest ilma jätnud. Uus süsteem jätab enamikele inimestele vähem lapsepuhkuspäevi kätte, ollakse mures - kuidas edaspidi lapsega arsti juures käia? Selgitame!

Alustuseks: lapsevanemad ei pea ise ega lapsega arsti juures käimiseks võtma puhkust. Selleks ei pea kasutama ei põhipuhkuse päevi ega ka lapsepuhkuse päevi, ei vana ega uue lapsepuhkuse süsteemi järgi.

Mida siis teha, kui on vaja lapsega arsti juurde minna?

A) Kui võimalik, sea arstivisiit vabale päevale. Näiteks päevale, kui oled graafikujärgselt vaba, või pika ooteajaga eriarstivisiidi puhul anna tööandjale juba enne graafiku tegemist teada, millal oled ära, et ta ei paneks sind samal päeval graafikusse.

B) Kui arstivisiiti pole mõistlikel tingimustel võimalik vabale päevale seada (näiteks töötad E-R kell 9-17 või vajadus arstivisiidiks tekib ootamatult), siis on töötajal õigus tööajast arstijuures ära käia. Näiteks lahkuda töölt pooleks kuni paariks tunniks, et visiidil ära käia ja siis tööle tagasi tulla. Tööandja peab äraoldud aja eest maksma töötajale keskmist palka. Tööandja ei tohi nõuda, et sa äraoldud aja hiljem töötades tasa teeksid. Aluse selleks annab Töölepingu seadus - § 38 ja § 42. Anna lihtsalt tööandjale aegsasti teada, et pead töölt korraks ära käima, sest lapsel on arstiaeg.

C) Kui arsti juures käimiseks kulub rohkem aega, kui oleks töölt ära viibida mõistlik (näiteks terve päev arstivisiidiks teises linnas, mitu päeva uuringuteks haiglas, pidevad pikad arstivisiidid protseduurideks), tasub mure tööandjaga läbi rääkida, kuid ilmselt tuleb võtta hooldusleht. Hoolduslehe väljastab perearst või raviarst. Anna lihtsalt arstile teada, et vajad hoolduslehte, ning teavita esimesel võimalusel ka tööandjat, et oled sel ajal lapsega hoolduslehel. Selle päeva või päevade eest makstakse sulle hooldushüvitist, milleks on 80% su tavapärasest sissetulekust.

Seega - võimalused lapsega tööajast arstijuures käimiseks on täiesti olemas ja puhkusepäevi selleks kasutama ei pea. Puhkusepäevade arstijuures käimiseks kasutamine pole ka rahaliselt mõistlik, sest enamasti on nii keskmine töötasu kui ka hoolduslehe tasu suuremad, kui lapsepuhkusepäeva eest makstav miinimumtasu või pool palgast. 

Mida teha, kui tööandja keeldub arstile laskmast?

Loodetavasti suhtuvad enamus tööandjaid ja töötajaid teineteisesse mõistlikult ja heas tahtes: tööandja ei soovi takistada töötaja õigust oma lapse tervise eest hoolitseda, töötaja aga ei taha kahjustada tööandja tegevust, kuritarvitades arstijuures käimise õigust ebamõistliku ajakasutusega.

Kui vaidlus siiski tekib ja omavahelises suhtluses ei lahene, soovitame pöörduda tööinspektsiooni poole.

 

Head tervist!