Seadusmuudatus: Lasteaias peab mudilasi valvama rohkem inimesi

Seadusmuudatus: Lasteaias peab mudilasi valvama rohkem inimesi

19. Oct 2015, 15:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kui seni oli Eesti lasteaedades tavaks, et lastega viibis õues üks õpetaja, siis 1. septembril jõustunud seadusmuudatus kohustab lasteaedu tagama terve päeva jooksul enamate täiskasvanute kohalolu, kirjutab Postimees.

Seni reguleeris seadus, kui palju täiskasvanuid peab lastega kaasas olema õppekäikudel, kui minnakse lasteaia territooriumilt välja. Seda, mitu silmapaari aga lapsi lasteaia õuealal peaks jälgima, polnud kuskil ette kirjutatud.

Septembris jõustunud koolieelse lasteasutuse seaduse muudatus seab aga siin uued tingimused: näiteks 16-lapselises sõimerühmas peab kogu päeva jooksul olema lastega üks täiskasvanu iga kümne, 24-lapselises aiarühmas iga kaheteist lapse kohta.

Nii et kui ka päevasel või õhtusel õuesoleku ajal on aiarühmas kohal kolmteist või enam last, ei piisa enam sellest, kui õpetaja üksi nendega õue läheb.


Mitu kasvatajat on senini jälginud Sinu lapse lasteaiarühma õuesoleku ajal? Kas 1. septembrist on lastega õues enam kui üks täiskasvanu?