PILDID: Kuidas mõjub lapse ajule lugemine, kuidas aga ekraanide vaatamine?

PILDID: Kuidas mõjub lapse ajule lugemine, kuidas aga ekraanide vaatamine?

17. Jan 2020, 15:49 Emmede Klubi Emmede Klubi

Ekraanide mõjust laste arengule saab lugeda arvukatest artiklitest. Nüüd on võimalik mõju ka ajukuval (ajust tehtud pildil) näha.

Cincinnati lastehaigla lugemise ja kirjaoskuse uuringute keskus avaldas hiljuti koos läbiviidud uuringute tulemustega ka selle käigus tehtud ajukuvad koolieelikute ajudest. Pildid näitavad lugemise ja ettelugemise kasu ning ekraaniaja kahjulikku mõju lapse aju arengule. 

Uuringutes (esimene, teine) osales 47 tervet last vanuses 3-5.

Selline on koolieeliku aju, kellele ema-isa tihti loevad:Punased osad ajukuval näitavad organiseeritud valgeolluse kasvu lapse aju kõnekeskuses.

Selline on koolieeliku aju, kes veedab keskmiselt kaks tundi päevas ekraani taga mängides:

Sinised osad pildil näitavad suurt alaarengut ja valgeolluse organiseerimatust lapse aju kõnekeskuses.

Lisaks täitsid lapsed uuringus ka vaimse võimekuse teste. Lastel, kes kasutasid ekraane rohkem kui tund aega päevas, oli nõrgem lugemisoskus, vähem väljendusrikas kõne ja madalam võimekus kiiresti objekte nimetada. Lapsed, kellele tihti raamatuid ette loeti, said aga vaimse võimekuste testides paremaid tulemusi. 

Uuringu autorid soovitavad vanematel mõelda sellele, et lisaks otsesele kahjule, mis ekraani taga veedetud aeg kaasa toob, on kaudselt kahjulik ka see, et ekraaniaja tõttu jääb lapsele vähem aega aju arendavateks tegevusteks nagu lugemine, mängimine ja liikumine.

(Allikas: CNN health)
 

Kui tihti loed Sina oma lapsele raamatuid ette?