Reeglid, millest iga vanem peaks lapsi mängukeskusse viies kinni pidama

Reeglid, millest iga vanem peaks lapsi mängukeskusse viies kinni pidama

23. Apr 2019, 12:45 Emmede Klubi Emmede Klubi

Mängutoad ja -keskused on ühed tänapäeva laste lemmikumaid ajaviiteviise, kus on populaarne pidada ka sünnipäevi. Kuigi mängukeskus peab alati olema ning enamasti ongi lastele mängimiseks turvaline koht, tuleb aeg-ajalt ette olukordi, kus mõni laps saab haiget, sest lapsevanemad pole olnud kursis või pole pidanud tähtsaks keskuse reegleist kinni pidamist. 

Millistest üldreeglitest tuleks mängukeskustes kindlasti kinni pidada, et mängimine oleks ohutu ja tore kõigile külastajatele, kirjutab Tallinnas Ülemiste ja Rocca al Mare keskustes Lennumaa ja Seiklusmaa mängukeskuseid pidav Highfly OÜ meeskond:

  • Esimest korda last mängukeskusesse tuues peaks iga lapsevanem veenduma, kas antud keskkond on lapsele üldse sobiv - jõukohane ja turvaline. Tihti ei süvene vanemad piisavalt ning hiljem selgub, et keskkond on lapse jaoks üle jõu käiv, mis võib põhjustada pisiõnnetusi (lüüakse pea vastu liumäge ära, sest ei osata veel kenasti keha hoida liugu lastes jne).
  • Vanematel tuleks leida see hetk, et tutvuda mängukeskuse reeglite ja võimalustega. Kahjuks leiame end pidevalt olukorrast, kus vanemad varjavad lapse tegeliku vanust, üritades sellega last üksi mängukeskusesse jätta (meie juures on laste üksi mängima jätmine lubatud alates neljandast eluaastast). Samuti vaieldakse palju mänguajapiletiga kaasnevate kohustuste üle. Reeglite austamine ja elementaarne viisakus on olulised nii lapsevanemate kui ka laste puhul. 
  • Mängukeskusesse tulles peaks lapsevanem arvestama ka sellega, et kui laps jääb mängukeskusesse üksi, siis peab ta olema lisaks sellele, et vähemalt neljaaastane, ka piisavalt iseseisev. Oskama kanda hoolt enda hügieeni eest ning julgema jääda üksi võõrasse keskkonda. Kui laps ei soovi üksinda jääda, ei saa iseseisvalt näiteks tualetis käimisega hakkama, pruugib käituda kaaslastega ebasõbralikult või lõhkuda mängukeskuse vara, siis paraku ei ole ta üksi mängukeskusesse jäämiseks veel valmis olenemata vanusest.
  • Sama kehtib ka lapse erivajaduse kohta - erivajadust ei tohiks varjata ning erivajadusega last ei tohiks ilma teenindajaga läbi rääkimata saatjata mängukeskusesse jätta, sest keskuse töötajatel puudub vajalik väljaõpe lapse eest hoolitsemiseks.
  • Lapsele, kes ei ole veel iseseisvalt mängukeskusesse jäämiseks valmis, on sobiv saatja täiskasvanu. Lapse saatjaks ei sobi teine laps, näiteks seitsmeaastane õde või vend, sest selles vanuses lapsel ei ole ega peagi veel olema välja kujunenud ohutunnetus ega vastutus. Meie praktikas tuleb paraku õe või vennaga jätmist palju ette.
  • Kõigi tervise huvides on mängukeskusesse oodatud ainult terved lapsed, sest nii nagu ei minda haigena lasteaeda, siis ei soovi ka meie, et teised mängumaal olevad lapsed ega ka töötajad nakatuksid ning haigeks jääksid. 
  • Mängukeskused on küll üldjoontes ohutud kohad, kuid kui atraktsioonide juures olevad hoiatussildid lugemata jätta, võib ikkagi juhtuda pisiõnnetusi nagu pea äralöömine või "kõrvetatud" nahk liumäel. Liumäest laskudes peaks laps olema istuvas asendis ning hoidma käed süles, liumäel peaks laskuma üks laps korraga ning mööda liumäge üles ronida ei tohi. Kuna lapsed ei oska veel hoiatussilte lugeda või märgata, on vanemate ülesanne reegleid lastele esimesel külastusel tutvustada.
  • Mängukeskuses tuleb arvestada kaasmängijatega, jagada mänguasju ja olla sõbralik - siis on mängurõõmu kõigil rohkem!

 

Milline on teie pere lemmik mängukeskus?