Nutiseadmel on mõju, kuid sellest rohkem mõjutab laste vaimset tervist hoopis vanemate vaimne tervis!

Nutiseadmel on mõju, kuid sellest rohkem mõjutab laste vaimset tervist hoopis vanemate vaimne tervis!

28. Dec 2023, 14:15 Emmede Klubi Emmede Klubi

Tihti tundub, et nutiseadmed ja sotsiaalmeediaäpid on tänapäeva laste ja noorte kehva vaimse tervise peamiseks põhjuseks. Kuigi nutiseadmete ja sotsiaalmeedia väärkasutuse mõju on kindlasti negatiivne, on uuringud siiski ka leidnud, et nutiseadmetest ja sotsiaalmeediast enam mõjutab laste tervist halvasti vanemate nutiseadmekasutus ning vanemate vaimne tervis!

Tartu Ülikoolis psühholoogia magistritööna tehtud uuringus osales 424 lasteaialast 22 Eesti lasteaiast. Andmeid koguti laste une pikkuse ja kvaliteedi, nutiaja, erinevate valude (nt pea- ja kõhuvalu) esinemise ning vanemate vaimse tervise kohta. 

Just valud on väikeste laste puhul kõnekaimad meeleoluhäirele viitavad sümptomid. 

  • Mida rohkem aega veedab nutiseadmes vanem, seda rohkem aega veedab nutiseadmes ka lapsl.
  • Rohkem nutiaega on seotud vähesema uneaja ja kehvema unekvaliteediga. Kehvem uni omakorda muudab aga lapsed vaimse tervise probleemide suhtes vastuvõtlikumaks. 
  • Mida ärevamad ja depressiivsemad on vanemad, seda enam on lastel probleeme meeleolu ja unega.
  • Erinevaid muutujaid arvesse võttes leiti, et lapse vaimse tervise näitajaid ennustab oluliselt rohkem vanemate vaimse tervise seisunt, mitte niivõrd nutiaeg!

"Seega on küll oluline reguleerida seda, kui palju vanemad ja lapsed nutiseadmetes aega veedavad, kuid veel olulisem on, et lapsevanemad hoolitseksid prioriteedina enda vaimse tervise heaolu eest," kommenteerib uuringu autor, kliiniline psühholoog Lilian Tennisberg.