Lapsi võiks kaasata pere eelarve planeerimisse

Lapsi võiks kaasata pere eelarve planeerimisse

13. Oct 2015, 15:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eesti elanikest 65 protsenti on veendunud, et laste kaasamine perekonna eelarve planeerimisse on parim viis, kuidas õpetada neid rahaga mõistlikult ümber käima, kirjutab SEB panga kommunikatsioonijuht Maarja Gavronski.

Oluliseks peavad eestlased ka lastele koduste tööde eest lisaraha andmist ja taskuraha piiramist, mis samuti õpetavad lapsi majandama, selgus kolmes Balti riigis sel aastal läbi viidud SEB analüüsist ja Mindscani uuringust.

Iga teine Eesti elanik leiab, et lastele rahatarkuse õpetamise vastutus lasub vanematel. Neljandiku hinnangul peaksid sellesse panustama ka koolid ja finantskirjaoskuse õpetamine peaks olema kohustusliku õppekava osa.

„Kõigis kolmes Balti riigis peetakse lastele rahatarkuse jagamisel oluliseks nii vanemate kui ka kooli panust. Oskus oma rahaasju hästi korraldada on täiskasvanueluks valmistumisel tähtis, hoolimata erialast, kus noor oma õpinguid jätkab või karjääri alustab,“ kommenteeris SEB juhatuse esimees Allan Parik.

Vabatahtlikud SEB töötajad viivad alates eilsest kuni selle aasta lõpuni koolides üle Eesti läbi rahatarkuse tunde, kus on teemaks majandamise põhitõed ning tulude ja kulude kavandamine. Tundides ei reklaamita ühtegi pangateenust.

 

Kuidas teie peres lastele rahaga ümberkäimist õpetatakse?