Lapsevanemad koguvad raha Montessori lasteaiarühmade avamiseks

Lapsevanemad koguvad raha Montessori lasteaiarühmade avamiseks

24. Oct 2019, 12:25 Emmede Klubi Emmede Klubi

2018. aasta kevadel tuli kokku mõnikümmend lapsevanemat, kes panid üheskoos aluse Maria Montessori pedagoogigat järgivale Eesti Montessori Ühingule, mille eesmärgiks on Montessori klasside loomine Eestis. Nüüd kogubki ühing Hooandjas raha, et avada esimesed Montessori lasteaiarühmad.

Eestis on ikka olnud lasteaedu ja lasteaiarühmasid, kes juhilduvad vähemal või rohkemal määral Montessori pedagoogikast, kuid eestikeelseid täismahus Montessori lasteaiarühmasid senini ei olnud. Kaks esimest rühma avati sel sügisel Tallinnas ja Tabasalus. Eesti Montessori Ühing loodab veel seesuguseid rühmasid avada 2020. aastal Tartus ja Harjumaal.

Raha on vaja peamiselt selleks, et koolitada välja Montessori õpetajaid. Eestis Montessori õpetajaks õppida ei saa, selleks tuleb käia välismaal koolis ning see on päris kulukas. Eesmärgiks seatud 10 000 eurost on praegueks koos veidi enam kui 8000. 

Montessori pedagoogika järgi õppivaid lapsi iseloomustavad ettevõtlikkus, tugev enesedistsipliin, kriitiline ja loov mõtlemisvõime. Laps õpib ja areneb läbi enda loodud kogemuste, eksperimentide ja avastuste. Ta järgib oma huve. Tal on aega minna edasi talle sobivas rütmis. Talle antakse aega keskendumiseks ja temale oluliste väljakutsete täitmiseks. Montessori pedagoogikas on palju teadlikkuse ja kohalolu harjutusi, mis suurendab keskendumisvõimet ja seeläbi oskust alustatud tegevusi lõpuni viia. Lapsed otsivad ja naudivad sensoorseid kogemusi ning Montessori klassiruum pakub neid väga palju. Läbi käeliste kogemuste tekivad uued teadmised ja mõistmine suuremast süsteemist nimega maailm.

Montessori juhendajaks saamiseks tuleb läbida koolituskursus teatud vanusegrupile, mis tähendab ühe akadeemilise aasta jagu kontaktõpet. Kursused koosnevad Montessori pedagoogika teooriat, lapse arengut, keskkonna ettevalmistamist ja õppeaineid süvitsi käsitlevatest loengutest, seminaridest ja vahendite esitlustest. Iga koolituskursus hõlmab ka lapsevaatluspraktikat ja õpetamispraktikat lasteasutuses. Lisaks loetakse kohustuslikku kirjandust ja kirjutatakse referaate. Diplomi saamiseks tuleb täita kõik kursuse nõuded, muuhulgas sooritada ka kirjalik ja suuline eksam.

Kogu koolituskursuse sisu ja eesmärgi võtab kokku Maria Montessori poolt öeldu: "[Õpetaja] peab andma oma õpetuse, istutama seemne ja seejärel kaduma; ta jälgib ja ootab, kuid ei sekku." Koolituskursus annab selleks teadmised ja oskused.

Samuti soovitakse projekti raames toetada avatavate Montessori lasteaiarühmade sisustamist õppevahenditega.

Montessori lasteaiarühmade avamist saab kuni oktoobri lõpuni toetada Hooandjas.

 

Kas Sina oleksid huvitatud oma lapse Montessori lasteaiarühma panemisest?