Laksu andmine muudab lapse käitumise veelgi halvemaks

Laksu andmine muudab lapse käitumise veelgi halvemaks

29. Nov 2017, 14:26 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kas lapsele sobib laksu anda või teda tutistada, kui ta täiskasvanutele sobimatul moel käitub? Lapse kehaline karistamine on Eesti vabariigis kehtiva lastekaitseseadusega keelatud. Sellegipoolest pooldavad mõned vanemad, eriti aga vanavanemad jt vanema põlvkonna inimesed, väikest sakutamist lapse korrale kutsumiseks. Hiljutine Texase ja Virginia ülikoolide ühisuuring aga kinnitab: laksu andmisest pole lapse käitumise parandamiseks vähimatki kasu. 

Vastupidi - uuringus leiti, et pikas plaanis muudab kehaline karistamine lapse käitumise vaid halvemaks. Nimelt avastati, et lastel, kelle viiendaks eluaastaks olid vanemad distsiplineerimismeetodina kasutanud laksu andmist, esines kuue- kuni kaheksaaastasena rohkem käitumisprobleeme kui nn vitsata kasvanud lastel. Uuringus vaadeldi veidi enam kui 12 000 lapse andmeid. Arvesse võeti ka muude käitusmiprobleeme soodustavate tegurite esinemine, nt vanemate haridustase, vanus, perekonna sotsiaalmajanduslik taust jms.

Seega on uurijate sõnul taas teaduslikult tõestatud, et kehaline karistamine ei ole efektiivne kasvatusmeetod. Ka varasemad uuringud on jõudnud samale järeldusele. Möödunud aastal leiti, et laksu andmine korrale kutsumiseks ei teeni oma eesmärki, sest ei paranda lapse käitumist lühikeses ega ka pikas plaanis enam, kui väärkohtlemise vabad korrale kutsumise meetodid. Samuti on mõned varasemad uuringud kinnitanud, et kehaline karistamine on seotud hilisema antisotsiaalne käitumise, vaimse tervise häirete tekke ja madalama kognitiivse võimekusega.

Uuring viidi läbi USA-s, kus laste kehaline karistamine ei ole seadusega keelatud ning ühe hiljutise küsitluse järgi pooldab tutistamist ja laksu andmist tervelt 65 protsenti vanemaist. Vähemalt 52 maailma riiki, nende seas Eesti, on aga kehalised karistused keelustanud.

(Allikas: IFL Science)

 

Milline on Sinu arvamus laste korrale kutsumisest või karistamisest laksu andes, tutistades?