Lahendused õdede-vendade rivaalitsemisele

Lahendused õdede-vendade rivaalitsemisele

28. Feb 2013, 15:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Laste konfliktid on loomulikud, kui nad lähevad üksteisega tülli ja võitlevad vanemate tähelepanu nimel. Superlapsehoidja Judy Arnall pakub välja lahendusi, kuidas seda miinimumini viia...
 

"Sinu lapsed ka kaklevad?" küsivad inimesed Judy Arnalli käest umbusklikult. "Loomulikult! Iga inimene, kes on üksteisega lähedases suhtes, teeb seda", ütleb Arnall.
 

Iga suhtes esineb konflikte - see on normaalne ja paratamatu. Kuid suhte kvaliteetsuses osutub määravaks, kuidas need konfliktid lahendatud saavad. Konflikt tekib abikaasade, partnerite, sugulaste, naabrite, kaastöötajate, rühma liikmete, valitsuste ja ka riikide vahel. Miks peaks õe-venna suhe nendest erinema? Sa tead, et seda juhtub. Aga nagu paljudes lapsekasvatuslikes aspektides, on ka siin parem teada, millega Sul tegemist on, et sa saaksid oma strateegia paika panna. Kõigepealt tea, et on põhiliselt nelja liiki õdede-vendade konflikte ja nende kõigi aluseks tunded - enamik suhete tülisid on enamasti tunnetest, mitte neid põhjustavatest probleemidest.

Seega parim viis õdede-vendade rivaalitsemisega tegelemiseks, on tegeleda nende tunnetega, mitte probleemi endaga.
Siin on põhjused, miks lapsed kaklevad ja millised on nende tunded:
 

Igavus
 

Mis oleks lapsele parim viis igavledes lõbutsemiseks, kui kellegi närvi ajaminne, kelle puhul ta teab, et temalt tuleb "suurepärane" reaktsioon.
 

Kasutu vanemlik strateegia.

Kakluse ignoreerimine ja lapse karistamine.
 

Kasulik vanemlik strateegia.

Anna oma lapsele uus, huvitav tegevus - olgu selleks siis mõni kodutöö, meelelahtus või tegevus kellegi teisega. Mõneks ajaks laste üksteisest eraldamine võib ka aidata, aga ära tee sellest "Aeg maha" karistust.
 

Vanemlik tähelepanu.
 

Su laps tunneb ennast väljajäetuna, mitte armastatuna või märkamatuna ja ta karjub hääletult "Märka mind, olgu siis negatiivselt või postitiivselt - lihtsalt pane mind tähele!"
 

Kasutu vanemlik strateegia.

Jagades lapsele negatiivset tähelepanu, karistuse, "Aeg maha" või kohtunikku mängimise teel.
 

Kasulik vanemlik strateegia.

Väldi karistusi. Ignoreeri kaklust, aga jaga peale võitluse taandumist lapsele rohkem individuaalset aega ja tähelepanu. Planeeri just selle lapsega koos välja minek või lihtsalt aeg teile kahele. Tunnusta meeldivaid õe-venna läbisaamise hetki, kui neid ette tuleb.
 

Probleemid.
 

Su laps on vihane, sest ta tajub, et ta on ohver või tunneb ka frustratsiooni või ebaõiglust.


Kasutu vanemlik strateegia.

Sa mängid kohtunikku, määrates, kes oli vägivallatseja ja kes oli kohtunik ja kuidas asju tagastada tuleb- seda kõike põhinedes sellele, kuidas Sina asju näed.

Võtad ära mänguasjad või privileegid, mille üle tülitseti. Karistad mõlemat last, olenemata probleemist.


Kasulik vanemlik strateegia. 

Väldi karistusi. Võta omaks ja teadvusta mõlema lapse tundeid nende vaatepunktist ja püüa aidata neid ka teisele lapsele väljendada. Aita neil jõuda lahendusteni, millega nad mõlemad nõus on ( aita neil endil ideid välja mõelda, mitte ära sööda neid ise ette). Anna lapsele võimalus ka ise perekonna reeglite ülevaatamisel osaleda. Õpeta lapsele probleemide lahendamise oskusi ja juhenda neid läbi selle protsessi. Õpeta neile peale rahunemist ja probleemide lahendamist ka oma viha kontrollimist ja enese rahustamist.
 

Kogunenud pahameel.
 

Sellist tüüpi kaklused kaasnevad tavaliselt juhul, kui ülejäänud kolme tüüpi tülid on lahendatud kasutute vanemlike stateegiate abil. Kui vanem siseneb tülisse ja üritab laste probleeme ise lahendada, karistab neid võitlemise eest, võib lapses koguneda pahameel oma õe/venna või lapsevanema suhtes. Seda vimma elatakse välja salaja ja diskreetselt teist närvi ajades, ning see ajab lõpuks vanemad omakorda "hulluks".

Seal ei ole enamasti ühtegi konkreetset probleemi. Kui vanemlik lähenemine aitab lastel probleeme lugupidavalt lahendada, tuleb sellist tüüpi tülisid laste vahel harva ette. Su laps võib tunda endas kogunenud vimma või viha oma õe/venna suhtes ja võib tunda ka kadedust, vääritust, et teda ei armastata või ta on ohver, teda ei hinnata või ta on kõrvale jäetud.

 

Kasutu vanemlik stateegia.

Grupiviisilised karistused - Sa võtad ära nende mänguasjad või privileegid, võrdled ja sildistad. Sa oled kohtunik, ilma tervet lugu kuulmata või nägemata.

 

Kasulik vanemlik strateegia.

Pane tähele suuremeelsust, armasavat ja hoolivat käitumist laste vahel ja näita neile konkreetselt välja, et Sa märkasid ja hindad seda. Väldi sildistamist ja võrdlusi. Armasta mõlemat last ja näita neile seda välja. Julgusta iga lapse saavutusi ja jõupingutusi. Väldi ükskõi milliseid karistusi.

Võta omaks ja teadvusta iga lapse tunded, isegi, kui Sa nendega ei nõustu. Jaga igale lapsele palju individuaalset tähelepanu ja aega.

See, kuidas Sina õdede-vendade rivaalitsemisega tegeled, määrab, kuidas nad üksteist kohtlevad. Kui sa neid karistad, karistavad nad üksteist. Kui Sa üritad probleemide lahendamist vastastikkuse lugupidamisega lahendada, teevad nemad ka sama.

Pea meeles, et sa ei pea iga kord võrdõiguslikkust tagama. Lihtsalt pühendu sellele, et Sa annaksid igale lapsele just seda, mida tema vajab. Üks lastest üritab kindlasti rohkem tähelepanu saada, sest nad vajavad seda rohkem, kuid oluline on, et iga laps tunneks ennast turvaliselt teadmisega, et kui ta midagi vajab, siis seda talle ka jagatakse.

Väärtusta lapse kaklusi! Milline suurepärane võimalus on nende kaudu lastele õpetada suhtlemisoskust ja konflikide lahendamise oskusi, mida nad oma hilisemas elus väga vajavad.


Allikas

 

Emmede Klubi