Kuueaastaseid kooli panna tahtvad vanemad enamasti ülehindavad lapse võimeid

Kuueaastaseid kooli panna tahtvad vanemad enamasti ülehindavad lapse võimeid

12. Apr 2019, 16:42 Emmede Klubi Emmede Klubi

Ehkki seaduse järgi tuleb kooliteed alustada 1. oktoobriks seitsmeaastaseks saavatel lastel, leidub igal aastal hulk neid, kes juba kuueaastaselt kooli pannakse - mullu ligi 900 last. Spetsialistide hinnangul pole varasem koolitee algus kuigi hea idee. 

Innove Rajaleidja spetsialistid rääkisid ERR-ile, et üks levinud põhjus on vanemate kõrged ootused lapsele. Ta oskab juba hästi lugeda või arvutada, järelikult ta on valmis. Mõne aasta eest levis veel ka majanduslik põhjus – lasteaias peab maksma osalustasu, paljudes omavalitsustes on ka toit lasteaias tasuline, kuid koolis tasuta. 

Enamasti soovitavad spetsialistid lapsel veel aastaks lasteaeda jääda, sest kooliminekuks sotsiaalselt küpsed on vaid üksikud kuueaastased. 

"Isegi kui tundub, et laps oskab kõike ja vanem soovib ilmtingimata, et ta kooli läheb, arutame hästi palju neid aspekte, mis juhtub siis, kui laps on teismeeas. Natuke peab seda ette vaatama," kommenteeris Innove Rajaleidja Harjumaa juht Urve Sellenberg. "Meie kogemus on nelja aasta jooksul selline, et juba kolmandas klassis tullakse uuesti tagasi, et lapsel on käitumisraskused, just see psühholoogiline pool. See on see, miks me ikka väga ja väga vaatame, kas see laps ikka peaks varem kooli minema."

Kuuesena kooliminek võib olla põhjendatud nende kuueaastaste puhul, kes saavad veel sügisel seitsmeseks ega soovi oma lasteaiasõpradest maha jääda ja uues rühmas alustada.

 

Kui vanana läks või läheb Sinu laps kooli? Kas ta on oma klassis noorimate või vanimate seas? Kas vanus võrreldes klassikaaslastega mängib laste koolielus rolli?