Kuidas elavad Eesti lapsed?

Kuidas elavad Eesti lapsed?

04. Jun 2021, 17:24 Emmede Klubi Emmede Klubi

Viiendik Eesti elanikest on lapsed - selle aasta alguse seisuga oli meil Statistikaameti andmeil 258 227 alaealist last. 

Kui palju on peredes lapsi?

Ühe lapsega peres kasvab 81 700 last, kahe lapsega peres 105 000 last, kolme lapsega peres 52 500 last, nelja lapsega peres 13 100 last ning viie või rohkema lapsega peres 2900 last. Muide, kõige enam on viimase seitsme aasta jooksul suurenenud kolme lapsega leibkondade arv. Kõige suuremad on pered Viljandimaal, Läänemaal ja Jõgevamaal. Kõige väiksemad aga Ida-Virumaal, Harjumaal ja Hiiumaal. 

Viimastel aastatel on suurenenud laste arv, kes elavad vaid ühe täiskasvanuga leibkonnas.

Millistes kodudes lapsed elavad?

Kui rääkida sellest, millistes tingimustes lapsed elavad, siis võib tänaseks öelda, et üsna heades. Ligi poolte laste kodudes (43%) on iga pereliikme kohta vähemalt üks tuba. Oma kodu seisundit hindab heaks 80 ning kehvaks vaid 2 protsenti lastega leibkondadest, rahuldav on seisukord 18 protsendil. 

Kui palju kulub lastega peredel raha?

2020. aastal kulutasid lastega pered eelmisel aastal keskmiselt 397 eurot pereliikme kohta, st perede keskmine kulu on 400 eurot korrutada pereliikmete arvuga - näiteks neljaliikmelises peres 1600 eurot. Kõige rohkem, umbes 85 eurot pereliikme kohta kulus lastega peredel toidule, teiseks transport ja eluase.

Kui võrrelda lastega peresid lasteta peredega, siis lastega peredel kulub rohkem raha transpordile, rõivastele, jalatsitele, restoranidele, hotellidele, haridusele, vabale ajale ja majapidamisele. Seevastu lasteta inimestel kulub rohkem raha eluasemele, toidule ning tervishoiule.

 

Kuid need on vaid keskmised! Mitu last on teie peres, kuidas on  pere rahul oma eluaseme seisukorraga, kui palju kulub perel raha ühe pereliikme kohta ning mis on suurimad kulukohad?