Korteriühistu peab laste mängimist mänguväljakul häirivaks müraks

Korteriühistu peab laste mängimist mänguväljakul häirivaks müraks

03. Jul 2019, 16:44 Emmede Klubi Emmede Klubi

Facebookis ringleb ühte Eesti kortermajasse postitatud teadaanne ühistu juhatuselt, kus palutakse keelata lastel mänguväljakul müra teha, sest see häirib teisi elanikke.

Meie ühise kodurahu ja heanaaberlike suhete säilitamise nimel palume Teil oma LASTELE selgitada elementaarseid põhitõdesid teiste inimestega arvestamisest ja austamisest.

Korteriühistu kodukorras on punkt, mis reguleerib küll öörahu, kuid inimlik oleks ka päevasel ajal arvestada teiste inimestega ja seda nii kortermajas sees kui meie ühisel välisel territooriumil. 

Eesti Vabariigi Korrakaitse seaduse paragraaf 56 ütleb, et avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra. kahjuks on meie kortermaja mänguväljakul mängivate laste poolt tekitatud naabreid häirivat müra ehk kisa.

Palume kõikidel lapsevanematel rääkida tekkinud probleemist oma lastega ning edaspidi mängida naabreid müraga mitte häirival moel.

Tänades KÜ Juhatus

Teadaannet jaganud lapsevanem küsib, kas lapsed peaksid ilusal suvel õues mängimise asemel toas nutiseadmeis istuma, et nende tegevus müra ei tekitaks?

Kommentaariumis selgub, et lapsevanemad on KÜ juhatusele juba ka vastanud, et seadus ei defineeri "häirivat müra", kuid samal ajal kehtib ka lastekaitseseadus, mis kehtestab last väärtustava ning lapse arengut soodustava käitumise ja elulaadi ühiskonnas. Vastavalt lastekaitseseadusele on lapse heaolu lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud. Lastel on õigus mängida mänguväljakul ja kodus ning väljendada oma emotsioone, mida KÜ juhatus on nimetanud müraks.

 

Milline on suhtumine lastesse Sinu elukohas?