Koolivalmiduse annab lasteaed, eelkoolis käia pole tarvis

Koolivalmiduse annab lasteaed, eelkoolis käia pole tarvis

08. Oct 2015, 12:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Ehkki pea kõik Tartu põhikoolid pakuvad koolieelikuile võimalust käia enne esimesse klassi astumist aasta eelkoolis, ei pea haridusspetsialistid sellist üleõpetamist vajalikuks. Koolitee alustamiseks peaks saama piisavad oskused lasteaiast, kirjutab Postimees Plus.

Tartu 12 põhikoolist vaid kolm ei korralda koolieelikutele eelkooli tunde. Teistes koolides toimub see tavaliselt kogu õppeaasta jooksul ühel õhtul nädalas, paar tundi järjest. Eelkoolide õppekavasid vaadates on sealsed tegevused tihti üks ühele samad, mis on ette nähtud ka lasteaia õppekavas, ent kohtab juba ka võõrkeeleõpet.

Tartu Variku kooli direktor Peeter Kikas usub ise, et laps saab kooliminekuks vajalikud teadmised kätte lasteaiast, kuid tema juhitav kool pakub vanemate ülisuure huvi tõttu siiski ka eelkooli. Tõsi, direktor tunnistab, et eelkooliga võib kool enda jaoks kindlustada, et seal käivad lapsed alustavad enamasti just nende juures oma kooliteed. 

Samas võib tekkida olukord, kus eelkoolis käinud ja seal mittekäinud lapsed on kooli alguses erineval tasemel, varajane "kooliskäimine" võib lapsi traumeerida ja loob kohustuse tervele perele: töötavale vanemale tähendab see töölt varem lahkumist, lapsele venib päev aga pikemaks kui tavapärane lasteaiapäev. Ka rahalise kohustuse - õppeaasta maksab u 80 eurot.

Tartu Kesklinna Kooli direktor Kersti Vilson soovitab vanematel eelkoolile kulutatud aja asemel minna lapsega hoopis parki jalutama või ujuma.

Tartu ülikooli Pedagogicu­mis koolieelse lasteasutuse õppekavasid koordineeriv Pille Villems on seisukohal, et eelkool peaks jääma siiski lastele, kes lasteaias ei käi.

 

Kas Sinu lapsed on käinud eelkoolis või olete piirdunud lasteaiaga? Miks?