Kinos nähtu paneb noored suitsetama

Kinos nähtu paneb noored suitsetama

25. Jul 2017, 09:47 Emmede Klubi Emmede Klubi

Uuematest uuringutest selgub, et filmiekraanil nähtud suitsetamisel on laste tulevastele harjumustele suurem mõju, kui nende vanemate või eakaaslaste käitumisel kirjutab NY Times. Kas suitsetamise kinolinal peaks täielikult keelama?

Kuigi vanemad tahavad uskuda, et nende mõju lapse tulevasele käitumisele on suurem eakaaslaste ja meedia omast, pole see nii. Suitsetama paneb lapsi eelkõige just eeskujude, nagu näiteks filmitegelaste, käitumine. Mida rohkem suitsetamist lapsed filmilinal näevad, seda suurem on tõenäosus, et ka nemad hakkavad tulevikus suitsetama.

San Francisco tubakatoodete tarbimise piiramise uurimiskeskuses Dr. Stanton Glantzi juhtimisel leiti, et viimase aja filmides näidatakse suitsetamist rohkem, kui enne. “Uuringu tulemustest selgub, et filmilindil nähtul on suurem mõju kui vanemate tehtud selgitustööl, eakaaslastel või sigaretireklaamidel,” hoiatab Glantz. Selgub, et isegi kui teised riskifaktorid (vanemate suitsetamine, eelnev riskikäitumine jne) elimineerida, hakkavad need noored, kes on suitsetamist filmides näinud, kolm korda suurema tõenäosusega suitsetama. Seni on oldud kindlad, et suitsetavate vanemate lapsed hakkavad suurema tõenäosusega suitsetama, kuid antud uuringust selgus tõsiasi, et filmilinal nähtud suitsetamise negatiivne mõju on lapsele suurem, kui mittesuitsetavate vanemate positiivne eeskuju.

Gantz, kelle eestvedamisel on loodud veebileht Smoke Free Movies (suitsuvabad filmid) on kindel, et lapsed ei peaks nägema filme, kus suitsetatakse. Seetõttu on ta teinud ettepaneku muuta filmide hindamise süsteemi nii, et suitsetamist kajastavad filmid oleks alaealistele keelatud. Tema sõnul suudaksime vaid suitsetamise piiramisega filmilinal päästa 18% tänastest noorukitest tubakaga seotud terviseprobleemidest ja surmadest.

Kas teie olete vaadanud koos lastega filme, kus suitsetatakse? Kas sellised filmid ja sarjad peaks olema lastele keelatud?