Kas vanem peab lapse esimese koolipäeva puhul saama töölt vaba päeva?

Kas vanem peab lapse esimese koolipäeva puhul saama töölt vaba päeva?

08. Aug 2017, 13:35 Emmede Klubi Emmede Klubi

Tööandja ei ole kohustatud oma töötajale lapse esimesse klassi mineku puhul päeva vabaks andma. Ette planeerides on vaba päeva võtmine aga siiski pea alati võimalik.

Muidugi on lapse esimesel koolipäeval osalemine nii lapse enda kui ka vanemate jaoks väga tähtis. Sellepärast võiks ema ja isa oma lapse kooliminekust tööl juba aegsasti rääkida. Võimalusi vaba päeva saamiseks on mitmeid. Tööinspektsiooni nõustamisjurist Ülle Kool selgitab Postimehes:

  • Kuigi seadus seda ei nõua, on paljudes töökohtades töökorralduse reeglistik, kus võib olla kirjas, kas 1. september on kooli mineva lapse vanemale ettevõttes vaba.

  • Paljud tööandjad võimaldavad oma töötajatele lapse esimesel koolipäeval puhkust lihtsalt poolte kokkuleppel.

  • Lapsevanem võib 1. septembril kasutada tasustatud lapsepuhkuspäevi. Kalendriaastas on õigus kasutada lapsepuhkust kolm tööpäeva, kui vanemal on üks või kaks alla 14-aastast last ja kuus tööpäeva, kui vanemal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps. Lapsepuhkuse päevad peavad vanemad omavahel ära jagama. Lapsepuhkuse eest tasutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel (2017. aastal on lapsepuhkuse tasu 22,2 eurot). Lapsepuhkust võib võtta ka ühe päeva kaupa.

  • Kui tasustatav lapsepuhkus on juba planeeritud või kasutatud, on töötajal võimalus kasutada ka tasustamata lapsepuhkust, mida antakse kuni 14-aastase lapse või kuni 18-aastase puudega lapse emale ja isale kümme tööpäeva kalendriaastas.

  • Kui töötaja soovib kasutada puhkuste ajakavasse märkimata tasustatud või tasustamata lapsepuhkust - näiteks seoses lapse esimese koolipäevaga - tuleb tal sellest tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva ette teatada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kirjaga). Seega on viimane aeg tööandjale avaldus teha, et 1. september vabaks saada.


Kas Sinul on olnud lapse esimene koolipäev töölt vaba? Millisel alusel oled saanud päeva vabaks võtta?