Kas lapsi võib õppetunni andmiseks sakutada?

Kas lapsi võib õppetunni andmiseks sakutada?

24. Apr 2019, 15:43 Emmede Klubi Emmede Klubi

Jagasime hiljuti juhtumit, kus Pärnu lasteaiaõpetaja tõmbas ühe oma hoolealustest tänaval pikali, mida märkas ja filmis juhuslik nägija. Tänaseks on juhtunut tõlgendanud nii lasteaia juhataja, lapse vanem kui ka eriala spetsialistid. 

Triinupesa lasteaia juhataja Merike Angerjärv selgitas Õpetajate Lehes ja Pärnu Postimehes, et lasteaias kehtib kolmeastmelise keelamise mudel. Soovimatult käituvad last keelatakse esiti leebelt, seejärel nõudlikumas toonis ning kolmandaks otsustavalt lapse käitumine lõpetades.

Kõnealusel juhul oli laps käitunud pikemat aega ülemeelikult, käies äärekivil ja nügides kaaslasi. Kui kahekordne sõnaline keelamine tulemust ei andnud, otsustas õpetaja lapsele teda käest tõmmates puust ja punaseks ette näidata, mis võib juhtuda, kui sa oled kõnnitee serval ja sõber sind lükkab – võid sõiduteele sattuda ja auto alla jääda. Laps aga komistas ja kukkus ning õpetaja aitas ta püsti. 

Angerjärve hinnangul lõputu monotoonne naaksumine lapse kallal enamasti tulemusi ei anna. Kui täiskasvanu lisaks sõnalisele keelamisele lapse sobimatu käitumise lõpetab, saavad lapsed kiiresti aru, mis on hea ja mis halb, ning tajuvad, et õpetaja sõna maksab.

Ka lapsevanemad on juhtunust teadlikud ning toetavad lasteaeda – laps rääkis ise kodus ära, et käitus halvasti ja sai vajaliku õppetunni. 

Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi direktori Tiia Õuna sõnutsi on aga füüsiline sekkumine lapse korralekutsumiseks viimane abinõu, mida tuleks kasutada vaid juhul, kui last ähvardab tegelik oht. Õpetamise või karistamise eesmärgil seda kasutada ei tohiks. Lasteaiaõpetajad peavad lähtuma õpetaja eetikakoodeksist ja lastega suheldes kasutama tänapäevaseid mudilaste arengut toetavaid õpi- ja õpetamismeetodeid, mida iga professionaalne, erialase ettevalmistusega õpetaja tunneb.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna hinnangul on igasugune lapse sikutamine, tutistamine, tirimine tema väärkohtlemine. Täiskasvanud peavad olema lastele eeskujuks. Kõigil inimestel, kes näevad pealt lapsega halvasti käitumist, on kohustus anda sellest teada kas kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale või lasteabitelefonil 116 111.

(Foto on illustratiivne)

 

Kas Sina pead füüsilist sekkumist, näiteks lapse sikutamist-sakutamist kasvatusmeetodina õigeks?