Järgmisel nädalal on oodata sooja ilma, kuid Maardu järves supelda ei tohiks!

Järgmisel nädalal on oodata sooja ilma, kuid Maardu järves supelda ei tohiks!

24. Aug 2019, 22:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Ilmaennustustes lubatakse järgmiseks nädalaks igati viisakat ilma, et suvest viimasel nädalal viimast võtta - oodata on kuni 25 kraadi sooja. Seega on taas asja ujumisranda, kuid soovitavalt mitte Maardu järve supluskohta. 

Terviseamet tuvastas Maardu järve supluskoha veeproovides soole enterokokkide ja Escherichia coli mitmekordselt kõrgenenud tasemed.

Terviseameti põhja regionaalosakonna vaneminspektori Raul Sarri sõnul ületab viimaste analüüside kohaselt soole enterokokkide näitaja tulemus kvaliteedinormi ligi kolmekordselt. „Eelnevaga seoses soovitab terviseamet Maardu järves ajutiselt mitte supelda,“ ütles Sarri.

Kuigi Maardu järve pole kohalik omavalitsus soovinud ametlikuks supluskohaks muuta, on tegemist populaarse vaba aja veetmise kohaga. Kokku jälgibki terviseamet suplusvee kvaliteeti nii kõigis avalikes supluskohtades kui ligi viiekümnes suplusvee seirepunktis, kus varem on asunud supelrand ning kus inimesed on harjunud käima suplemas. 

Võetud proovides jälgitakse kahe indikaatorbakteri Escherichia coli (kolibakteri) ja soole enterokokkide hulka. Need on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Kuna nad võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel.

Terviseamet juhib tähelepanu sellele, et kui suplusrannas lehvib punane lipp, pole suplemine ohutu. Suplusranna olukorraga tuleks kindlasti tutvuda enne supluskohta minemist. Vett jälgitakse ja analüüsitakse ning suplejaid teavitatakse ohu korral.  Kollase lipu režiim tähendab supleja jaoks vette minekut omal vastutusel. Suplemiseks sobivaid veekogusid on Eestis tunduvalt rohkem kui ametlikult kirjas, kuid vaid ametlikes supluskohtades on tagatud suplusvee kvaliteedi kontroll ning täidetud muud suplejate ohutust ja heaolu tagavad nõuded. Kõikides teistes veekogudes toimub suplemine inimese omal vastutusel.

Avalike supluskohtade veekvaliteedi andmetega on võimalik tutvuda jooksvalt terviseameti temaatilisel alalehel.

 

Mis on teie pere lemmik supluskoht Eestis?