Hea uudis Tallinna elanikele - uus vabastus lasteaiatasust!

Hea uudis Tallinna elanikele - uus vabastus lasteaiatasust!

01. Sep 2021, 17:06 Emmede Klubi Emmede Klubi

Tallinna linnavalitsus võttis eilsel istungil vastu eelnõu, millega soovitakse pered vabastada lasteaia kohatasust juba alates teisest lasteaias käivast lapsest. Samadel tingimustel hakatakse toetama ka eralasteasutustes käivate või lapsehoiuteenust kasutavate laste vanemaid.

„Koroona mõjude tõttu kannatavad eelkõige lastega pered, eriti kui lapsi on peres rohkem. Möödunud aastal eriolukorra ajal ajutise meetmena kehtestatud lasteaiatasu 100-protsendiline soodustus oli tõhus ja võimaldas jätkuvalt viia lapsi lasteaeda ka nendes peredes, kus vanemad majanduslikesse raskustesse sattusid. Seetõttu otsustasime, et edaspidi on Tallinna peredel teisest lasteaiaealisest lapsest alates lasteaias käimine tasuta,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev ning lisas: „Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et tänu meie otsusele hoiavad pered lasteaia kohatasu arvelt kokku üle 800 eurot aastas.“

Eelnõu järgi hakkab lapsevanem, kelle kaks või enam last käivad munitsipaallasteaias, maksma alates 1. septembrist kohatasu vaid ühe lapse eest. Soodustus laieneks ka eralasteaias käivate laste vanematele ja lapsehoiuteenuse kasutajatele. Soodustuse saamiseks peab nii vanema kui ka laste elukoht olema rahvastikuregistri andmetel Tallinnas samal aadressil. Praeguseni olid vanemad lasteaia kohatasust vabastatud kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest.

Eralasteasutuses käivate laste vanemaid plaanib linn toetada lasteasutuse õppemaksu tasumisel teise ja enama lasteaias käiva lapse eest juhul, kui lasteaias käib pere kaks või enam last. Vanema ja laste elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinnas samal aadressil.

Eralasteaias käivate laste vanematel tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna Haridusametile teenuse kasutamisele järgneva kolme kuu jooksul taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele täiskalendrikuu kohta. Toetuse ülemmäär ühe lapse kohta on võrdne munitsipaallasteasutuste kohatasuga, mis käesoleval aastal on 71,25 eurot kuus.

Lapsehoiuteenust kasutavale lapsevanemale, lapse eestkostjale või asendushooldusteenusel oleva lapse hooldajale makstakse täiendavat hüvitist teise ja enama lapsehoiuteenust kasutava lapse eest vastavalt tegelikele kuludele. Hüvitise ülemmäär lapse kohta on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasuga.

Täiendavateks kohatasu soodustusteks on linnaeelarvesse kavandatud 900 030 eurot.

Lasteaia kohatasu soodustused peab veel heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu.

Alates 2017. aastast pakutakse tasuta toitlustamist Tallinna munitsipaallasteaedades ning alates 2020. aasta 1. septembrist ka Tallinna eralasteaedades ja lastehoius piirmäära ulatuses. Möödunud aasta 1. septembrist hakkas Tallinn toetama erivajadustega laste vanemaid eralasteasutuse õppemaksu tasumisel, kui laps käib eralasteasutuses koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel. Toetuse ülemmäär lapse kohta on võrdne munitsipaallasteaia kohatasuga.