Emme, kust lapsed tulevad?

Emme, kust lapsed tulevad?

29. Mar 2019, 16:51 Emmede Klubi Emmede Klubi

Paljud meist on lapsevanemaks saades arvanud, et vestlused seksist ootavad ees kauges tulevikus. Kuid nii see ei ole – juba kolmeaastased lapsed võivad tunda aktiivset huvi selle vastu, kust lapsed tulevad. Valetada või vastamisest kõrvale hiilida pole hea idee. 

Kuidas 3-6-aastase lapsega seksist rääkida, annab nõu siseministeeriumi ja TAI targa vanemluse veeb tarkvanem.ee:

Vanuses 3–6 aastat tuntakse aktiivset huvi, kust lapsed tulevad. Küsitakse küsimusi ja vajatakse lihtsaid vastuseid. Tavaliselt vastatakse lapse küsimusele „Kust tulevad beebid?“, et ema kõhust. Kimbatusse satutakse aga vastamisega küsimusele, kuidas beebi ema kõhtu saab. 

Sellele võib vastata lihtsalt, et ema sees on munarakk, isa sees on seemnerakk ning nende kahe kohtumisel hakkabki ema sees kasvama beebi. Et seemnerakk saaks munaraku juurde, paneb isa noku ema sisse ja seemned ujuvad ise ema munarakuni. Kõige tugevam seemnerakk aitab munarakul ema sees beebit kasvama panna.

Vahel võivad lapsed küsida ka selle kohta, kuidas sünnivad need lapsed, kellel on ainult ema, ainult isa või samasoolised vanemad. Ka siis on aus vastus lihtsas keeles omal kohal. 

Kuidas reageerida „arstimängudele”?

Selles vanuses laste jaoks on väga tavapärased ka n-ö arstimängud. Lapsed mängivad „arstimänge“ seetõttu, et neile pakuvad huvi nende kehad. Nad võivad sealjuures kihistada ja naerda. Laste mängudes ei ole seksuaalset alatooni, vaid uudishimu ja avastamine. 

Küll aga on oluline lastele rääkida, et kui nad ei soovi sellistes mängudes osaleda, ei pea nad seda tegema ja kellelgi ei ole õigust neid sundida. Kindlasti peab olema tähelepanelik selle osas, et sellised mängud ei toimuks suuremate ja väiksemate laste vahel, sest sel juhul ei ole mängukaaslased võrdsel arengutasemel ning võib toimuda väiksemate laste ärakasutamine.


Kuidas selgitasid Sina oma lapsele, kust beebid tulevad? Kui vana laps siis oli?